Φωτογραφίες

Επισκεφθείτε τη σελίδα της πρωτοβουλίας

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Καταστατικό Τράπεζας Αίματος Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου

                                                                                          Χίος, 11-6-2013

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:
1.Τίτλος & Έδρα  2.Σκοπός
Άρθρο 1 – Τίτλος
   Ιδρύεται Τράπεζα Αίματος με την επωνυμία Τράπεζα Αίματος Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Χίου «Αδαμάντιος Κοραής» με έδρα το νησί της Χίου.
Άρθρο 2 – Σκοπός
   Σκοπός της τράπεζας είναι η κάλυψη των δασκάλων, των νηπιαγωγών και ειδικοτήτων που υπηρετούν στο Νομό Χίου και των οικογενειών τους καθώς και των πολιτών του νησιού οι οποίοι έχουν σοβαρή ανάγκη  χορήγησης μονάδων αίματος. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού χρειάζεται αποταμίευση αίματος στην τράπεζα, που θα γίνεται από οποιονδήποτε θελήσει να δώσει αίμα για λογαριασμό της τράπεζας αίματός μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Προγραμματισμένα, τα μέλη του Συλλόγου θα δίνουν αίμα τον Οκτώβρη και τον Απρίλη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:
3.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 3 – Δικαιώματα
   Οι δάσκαλοι, οι νηπιαγωγοί και ειδικότητες του Νομού Χίου έχουν δικαίωμα στη χρήση αίματος της τράπεζας οποιαδήποτε στιγμή αυτό χρειαστεί, αρκεί να είναι οι ίδιοι αιμοδότες ή να έχουν προσκομίσει στη διαχειριστική επιτροπή ιατρική βεβαίωση από το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Χίου ότι για λόγους υγείας δεν μπορούν να δώσουν αίμα. Η ανώτατη ποσότητα αίματος που δύναται να προσφερθεί ανά περίπτωση  φτάνει στις δύο (2) φιάλες.
Άρθρο 4 – Υποχρεώσεις
   Υποχρέωση των δασκάλων, των νηπιαγωγών και ειδικοτήτων του Νομού Χίου που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Τράπεζα Αίματος είναι η αιμοδοσία αυτών τουλάχιστον μια φορά το έτος, χωρίς αυτό να δεσμεύει κάποιον ο οποίος επιθυμεί να δώσει παραπάνω. Σε περίπτωση που κάποιος για λόγους υγείας δεν μπορεί να συμμετέχει σε κάποια αιμοδοσία, συνεχίζει να έχει τα δικαιώματά του αρκεί να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Χίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:
5. ΠΡΟΝΟΜΙΑ
Άρθρο 5- Προνόμια
   Οι εθελοντές αιμοδότες της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Νομού Χίου «Αδαμάντιος Κοραής», θα έχουν τα προνόμια των εθελοντών αιμοδοτών όπως δωρεάν εξετάσεις αίματος από το Νοσοκομείο Χίου, μία φορά το έτος και αιμοδοτική άδεια από την υπηρεσία τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ:
6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Άρθρο 6- Κοινωνική προσφορά
   Λόγω του ότι το αίμα είναι αναντικατάστατο οργανικό είδος καιν απαραίτητο για τη ζωή του ανθρώπου, η Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Χίου «Αδαμάντιος Κοραής» θα έχει τη δυνατότητα να παραχωρήσει κάποια ποσότητα αίματος, ανάλογα με το απόθεμά της για συνάνθρωπό μας ο οποίος το έχει πραγματικά ανάγκη για τη ζωή του μετά από αίτηση του νοσοκομείου Χίου στη διαχειριστική επιτροπή και απόφαση της πλειοψηφίας των μελών της τράπεζας αίματος. Η ποσότητα αυτή δύναται να φτάσει ως και το 1/3 της συνολικής ποσότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε:
7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Άρθρο 7- Διαχειριστική Επιτροπή
   Για τη σωστή διαχείριση του αποθέματος της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Χίου «Αδαμάντιος Κοραής», θα συγκροτηθεί διαχειριστική επιτροπή αποτελούμενη από δύο τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά που θα αντικαταστούν τα τακτικά όταν αυτά απουσιάζουν. Τα τακτικά μέλη θα ψηφίζονται προφορικά από τη συνέλευση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Νομού Χίου και θα έχουν θητεία δύο ετών. Σε περίπτωση κακοδιαχείρισης του αποθέματος της Τράπεζας, τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτή θα έχουν το δικαίωμα να καλέσουν σε συνέλευση την ολομέλεια των εθελοντών και να θέσουν θέμα αντικατάστασης ενός ή και όλων των μελών της διαχειριστικής επιτροπής. Σ’ αυτήν την περίπτωση η ολομέλεια αποφασίζει με προφορική ψηφοφορία για την πλήρωση της θέσης του αποχωρούντος μέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ:
8.ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Άρθρο 8- Διάλυση της τράπεζας
   Η διάλυση της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Νομού Χίου «Αδαμάντιος Κοραής» θα μπορεί να αποφασιστεί από την ολομέλεια των ατόμων – εθελοντών όπου θα δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτήν. Σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας Αίματος το τυχόν απόθεμα αίματος θα δοθεί στο νοσοκομείο Χίου.

Άρθρο 9- Τροποποίηση καταστατικού
   Το καταστατικό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί – τροποποιηθεί σε γενική συνέλευση του κλάδου Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Νομού Χίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ:
Άρθρο 10
   Το καταστατικό αυτό δε χρειάζεται έγκριση από αρμόδιο δικαστήριο και τίθεται αυτόματα σε ισχύ μετά την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου στις 11/6/2013 και την κατάθεση αντιγράφου του στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Χίου.

Χίος, 11 Ιούνη 2013

Ο πρόεδρος του Συλλόγου                                             Τα μέλη
Αμπαζής Γεώργιος                                                          1. Γαρρής Γεώργιος
                                                                                       2. Υφαντή Αναστασία
                                                                                       3. Καλαμάρης Παντελής
                                                                                       4. Τζελέπης  Άγγελος
                                                                                       5. Δέδες Ευάγγελος
                                                                                       6. Μανές Κοσμάς
                                                                                        7. Κλαδιάς Νικόλαος                                                                                


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.