Φωτογραφίες

Επισκεφθείτε τη σελίδα της πρωτοβουλίας

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Ενημερωτικό δελτίο Νο 20 - 6 Μαρτίου 2013

                     Σύλλογος Δασκάλων & Νηπιαγωγών Χίου
                                  «O Αδαμάντιος Κοραής»
                     Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Βουνακίου
                                               «Οίκος Χίου Διδασκάλου»
                     Ταχ. Κώδικας:        82100
                     Πληροφορίες:         2271023736
                     Αμπαζής Γιώργης   6977858798
                     e-mail:     syllogos.pe.chiou@gmail.com

Χίος, 06/03/2013
Α.Π.: 86
Προς:
Τα μέλη του Συλλόγου

Ενημερωτικό Νο 21

Θέμα 1: ΕΠΕΙΓΟΝ:
Λαϊκό γλέντι των εκπαιδευτικών, Σάββατο 9 Μάρτη 2013 και ώρα 20.30 στα γραφεία του Συλλόγου
Παράκληση: Οι συνάδελφοι διευθυντές να ενημερώσουν, οπωσδήποτε, όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες συνταξιούχους, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν από το σχολείου τους, να πάρουν μέρος στο γλέντι του Συλλόγου.

Θέμα 2: Άρση περιορισμών για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας συναδέλφων
                                                                                               
Στον Ν. 4024/2011(ΦΕΚ 226Α) « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 » και στο άρθρο 6.  παράγραφος 4 εδάφιο 4 αναφέρεται: «…Οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό ή την πρόσληψή τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατών  μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη, μετά τη μονιμοποίησή τους ή τη συνέχιση της απασχόλησής τους, μέχρι επτά (7) έτη κατ' ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη ».
Σαφώς λοιπόν προβλέπεται ότι το δικαίωμα αναγνώρισης προϋπηρεσίας των Δημοσίων υπαλλήλων σταματά μέχρι την 1-11-2011 ημέρα που δημοσιεύτηκε ο σχετικός νόμος.
Αποτέλεσμα της παραπάνω ρύθμισης είναι:
1. Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι δεν πρόλαβαν να αναγνωρίσουν την νόμιμη προϋπηρεσία που διέθεταν. Ιδιαίτερα ορισμένοι οι οποίοι για μικρά χρονικά διαστήματα δεν κατάφεραν να είναι σε ανώτερο βαθμό από αυτόν που κατετάγησαν θίγονται κατάφωρα, αφού ενώ έχουν προϋπηρεσία και ξεκίνησαν την διαδικασία αναγνώρισής της δεν μπορεί αυτή να προσμετρηθεί. Λαμβάνοντας υπόψη σας ότι πολλές φορές οι Υπηρεσίες που απευθύνθηκαν δεν υπήρχαν ή δεν εξέδωσαν άμεσα βεβαιώσεις προϋπηρεσίας λόγω προβλημάτων στα αρχεία τους καθώς και ότι δεν δόθηκε ο απαιτούμενος εύλογος χρόνος να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στις υπηρεσίες αναγνώρισης, η κατάταξη τους έγινε χωρίς την προσμέτρηση πραγματικής προϋπηρεσίας που διέθεταν.
2. Επίσης πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι  έχουν προϋπηρεσία πάνω από 7 έτη με αποτέλεσμα πραγματική υπηρεσία να μην αναγνωρίζεται. Ιδιαίτερα ορισμένες περιπτώσεις υπαλλήλων π. χ εκπαιδευτικοί και όχι μόνο αυτοί, εργάστηκαν για αρκετά χρόνια τόσο ως αναπληρωτές όσο και σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες προ του διορισμού τους και αδικούνται καταφανέστατα αφού υπερβαίνουν το όριο των 7 επτά ετών αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας.
Οι παραπάνω διατάξεις  του νόμου, αφενός είναι άδικες και δημιουργούν προβλήματα στο χώρο των δημοσίων υπαλλήλων, αφετέρου απέχουν από το στοιχείο της ισονομίας μεταξύ των πολιτών και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης η οποία θα διορθώνει την υφιστάμενη αδικία.
            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά να αρθεί η αδικία και να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία των συναδέλφων.


Θέμα 3: Δελτίο τύπου της ΔΟΕ για τη συνάντησή της με τη Γεν. Γραμματέα του ΚΚΕΤο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. υλοποιώντας την απόφασή του για επικοινωνία – ενημέρωση με τα πολιτικά κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τη Δευτέρα 4/3/2013, είχε συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα του Κ.Κ.Ε. κ. Αλέκα Παπαρήγα στα γραφεία του κόμματος στον Περισσό.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έκανε αναφορά στις θέσεις του κλάδου για την αξιολόγηση και τις νέες διατάξεις του Πειθαρχικού δικαίου των Δημοσίων Υπαλλήλων που γυρίζουν την εκπαίδευση σε εποχές αυταρχισμού και τρομοκράτησης των εκπαιδευτικών και ζήτησε τη στήριξη του Κ.Κ.Ε. στις θέσεις του κλάδου και την ανάδειξη των θεμάτων σε κοινοβουλευτικό επίπεδο αλλά και στην κοινωνία.
Η Γενική Γραμματέας του Κ.Κ.Ε. δήλωσε ότι ως κόμμα έχουν τοποθετηθεί, πολύ καιρό πριν, αρνητικά στο σύστημα αξιολόγησης το οποίο έχει ως στόχο τη μετατροπή των εκπαιδευτικών σε γρανάζια μεταφοράς των απόψεων της εξουσίας και δεν έχει καμία σχέση με τη βελτίωση της απόδοσης των εκπαιδευτικών. Δε στηρίζεται σε παιδαγωγικά και επιστημονικά κριτήρια και ανοίγει το δρόμο στις απολύσεις. Πρόσθεσε πως πρέπει να υπάρξει συμπόρευση και κοινός αγώνας ολόκληρης της κοινωνίας για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το ζήτημα.
Από τη Δ.Ο.Ε.

Θέμα 4: Ενημέρωση για τον προγραμματισμό υλοποίησης προγράμματος επιμόρφωσης Β’ επιπέδου των εκπαιδευτικών
Από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής γίνεται γνωστό ότι, αναφορικά µε την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης Β’ επιπέδου στο πλαίσιο της 4ης περιόδου επιμόρφωσης και λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, γίνεται γνωστό στους εκπαιδευτικούς που επιθυµούν να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση, ότι η υποβολή αιτήσεων συµµετοχής προγραμματίζεται για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου και η έναρξη των µαθηµάτων για τις αρχές Απριλίου 2013.
Τα µαθήµατα θα διακοπούν στο τέλος Ιουνίου και θα συνεχιστούν στο διάστηµα Σεπτεµβρίου –  Οκτωβρίου 2013, κατά το οποίο θα διεξαχθούν και οι δράσεις «εφαρµογής στην τάξη» των επιµορφούµενων.
Περισσότερες πληροφορίες στην «Πύλη Ενηµέρωσης και Συνεργασίας της Επιµόρφωσης Β΄επιπέδου»- στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr- και στον επιµορφωτή Β’ Επιπέδου για το Νοµό Χίου, κο Γιάννη Ρε (22710-81990).


Ο Πρόεδρος

Αμπαζής Γιώργης
Ο Γραμματέας

Τσίγκος Στέφανος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.