Φωτογραφίες

Επισκεφθείτε τη σελίδα της πρωτοβουλίας

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Ενημερωτικό δελτίο Νο 46- 27 Μαΐου 2013

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNWMijXWcOTAKSRe5i6B1YhrnijF3eIjbCezzzyP71BmUC3PrpaA                     Σύλλογος Δασκάλων & Νηπιαγωγών Χίου
                                  «O Αδαμάντιος Κοραής»
                     Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Βουνακίου
                                               «Οίκος Χίου Διδασκάλου»
                     Ταχ. Κώδικας:        82100
                     Πληροφορίες:         2271023736
                     Αμπαζής Γιώργης   6977858798
                     e-mail:     syllogos.pe.chiou@gmail.com

Χίος, 27/05/2013
Α.Π.: 205
Προς:
Τα μέλη του Συλλόγου

Ενημερωτικό 46

Θέμα: Παρεμβάσεις για την περιφρούρηση των οργανικών θέσεων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Α. Παρέμβαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Β. Αιγαίου, που πραγματοποιήθηκε στη Χίο στις 18/4/2013.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 10
Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου.
Χίος 18 Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00
[ Πρόσκληση Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου 2111/10-04-2013 ]

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.        Αποδοχή αιτήματος της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων για έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την υποβολή αιτήματος για χρηματοδότηση της πρότασης με τίτλο << Αναμόρφωση χώρων στέγασης υποστηριζόμενης διαβίωσης Χίου >>.
2.        Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 13/2012 απόφασης του Εφετείου Βορείου Αιγαίου ( με έδρα τη Χίο ).
3.        Προέγκριση ένταξης νέων έργων στο Π.Δ.Ε. ΚΑΠ & Συνεισφορές 2013 Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
4.        Έγκριση κατανομής πιστώσεων από Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων.
5.        Έγκριση κατάρτισης Προγράμματος έργων που χρηματοδοτούνται από Ο.Σ.Κ.
6.        Έγκριση δωρεάς επίπλων στο Γραφείο Ελέγχου Διαβατηρίων Μυτιλήνης.
7.        Έγκριση πρότασης με τίτλο << Διασυνοριακή κουλτούρα συνεργασίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών στο θαλάσσιο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου >>.
8.        Έγκριση πρότασης με τίτλο << Βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο ( ΕΝΕΡΓΕΙΝ ) >>.
9.        Έγκριση κατανομής πίστωσης από ΠΔΕ ΚΑΠ/2013 & Κατάρτιση Προγραμματικής Σύμβασης του έργου << Καταπολέμηση κουνουπιών – τρωκτικών κλπ 2013 >>.
10.     Έγκριση κατανομής πιστώσεων του έργου ΣΑΕΠ 2012ΕΠ08800000 και των πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα ληξιπρόθεσμα των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου.
11.     Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Ικαρίας για την υλοποίηση των έργων του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ).
12.     Έγκριση παραχώρησης χρήσης λυομένου οικίσκου στο Αεροπορικό Κλιμάκιο Αεροπυρόσβεσης της Πολεμικής Αεροπορίας που εδρεύει στη Σάμο.
13.     Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος Έργων της  Περιφερειακής Ενότητας Σάμου που χρηματοδοτούνται από ΣΑΕΠ 0882012ΕΠ08800000 << ΕΡΓΑ ΚΑΠ >> ως προς τον προϋπολογισμό.
14.     ΑΟΖ - ΑΙΓΑΙΟ – ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ.
15.     Έγκριση παραχώρησης της χρήσης μηχανήματος έργου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου στο Δήμο Λήμνου.
16.     Ορισμός εκπροσώπων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Επιβολής Ποινών στα Διοικητικά Όργανα των Φορέων Παροχής συγκοινωνιακού έργου των νησιών Λέσβου και Λήμνου.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.        Έγκριση οργάνωσης 8ης Συνάντησης Δακοκτονίας στη Χίο.
2.        Έγκριση 5ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου οικονομικού έτους 2013.
3.        Έγκριση δωρεάς κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου που βρίσκεται στη θέση << Καλαμούδι >> Τ.Κ. Κορνού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για μεταστέγαση του Κτηνιατρείου Λήμνου.
4.        Σχετικά με τη δράση << Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής του Επιχειρησιακού Προγράμματος << Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού >>.
5.        Ίδρυση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας στη Λήμνο και την Ικαρία.
6.        Κλείσιμο Τραπεζικού Λογαριασμού << Ιατρικής Αντίληψης και Ασφάλισης >> και μεταφορά υπολοίπου.
  1. Περί μη απώλειας οργανικών θέσεων Σχολικών Μονάδων στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
  2. Σχετικά με τα προσόντα πρόσληψης Εργατοτεχνιτών στο Υπουργείο Πολιτισμού ( Αρχαιολογική Υπηρεσία Χίου ).
  3. Υπαναχώρηση του Υπουργείου Υγείας στην απόφαση που είχε πάρει για την ανεξάρτητη λειτουργία των Νοσοκομείων Ικαρίας και Λήμνου.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1)       Σταύρος               ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ                            Πρόεδρος Π.Σ.
2)       Αγγελική             ΜΟΝΙΑΡΟΥ-ΣΑΡΡΗ                    Γραμματέας Π.Σ.
3)       Πολυκράτης        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ                Αντιπρόεδρος Π.Σ.
4)       Παναγιώτης        ΠΡΟΒΕΤΖΑΣ                                  Μέλος Π.Σ.
5)       Χρήστος              ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                              =/=
6)       Μυρσίνη              ΚΑΝΛΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ                       =/=
7)       Θεολόγος             ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ                                            =/=
8)       Θεόδωρος            ΒΟΥΝΑΤΣΗΣ                                            =/=
9)       Αντώνιος             ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ                                            =/=
10)    Σωτήριος             ΚΑΡΔΑΡΑΣ                                               =/=
11)    Αποστολία          ΛΥΚΟΥ                                                      =/=
12)    Εμμανουήλ          ΚΡΑΚΑΡΗΣ                                               =/=
13)    Γεώργιος             ΜΕΡΟΥΣΗΣ                                              =/=
14)    Γεώργιος             ΒΑΣΙΛΗΣ                          =/=
15)    Κωνσταντίνος     ΣΤΟΥΠΟΣ                        =/=
16)    Νικόλαος             ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ                   =/=
17)    Νικόλαος             ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ                =/=
18)    Νικόλαος             ΜΑΡΚΟΥ                          =/=
19)    Θεόδωρος            ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ                =/=
20)    Σταμάτιος           ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ               =/=
21)    Ιωάννης               ΜΑΛΑΦΗΣ                       =/=
22)    Παντελής             ΒΡΟΥΛΗΣ                         =/=
23)    Ευστράτιος         ΚΟΡΑΚΑΣ                        =/=
24)    Αργυρώ                ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ                  =/=
25)    Βασίλειος            ΤΕΝΤΟΜΑΣ                     =/=
26)    Μιχαήλ                ΜΠΑΚΑΣ                          =/=ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1)Καλλιόπη                              ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ-ΓΟΜΟΥ   2)Γεώργιος                  ΚΟΥΝΑΚΑΣ

3)Ευάγγελος                             ΓΙΑΡΜΑΔΟΥΡΟΣ                 4)Ιωάννης                    ΣΙΑΧΟΣ

5)Γεώργιος                               ΦΛΩΡΟΣ                                 6)Αλέξανδρος               ΛΥΜΠΕΡΗΣ

7)Εμμανουήλ                           ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ                           8)Νικόλαος                  ΕΛΕΝΗΣ

9)Παύλος                                  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ                           10)Σάββας                    ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ
11)Ευστράτιος                         ΤΖΙΜΗΣ                                  12)Παναγιώτης           ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ
13)Δημήτριος                          ΣΑΡΑΓΚΑΣ                             14)Αρτέμιος                 ΠΑΝΟΥΣΟΣ
15)Σταμάτιος                           ΦΙΛΙΠΠΗΣ

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρισταμένου του πρώτου αιρετού Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Αθανασίου Γιακαλή και των Αντιπεριφερειαρχών κ.κ. Ηρακλή Βερβέρη, Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους και Κωνσταντίνου Γανιάρη.
Απουσιαζούσης της Γραμματέως κ. Καλλιόπης Γόμου-Πρωτογεράκη χρέη Γραμματέα εκτέλεσε η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Αγγελική Μονιάρου-Σαρρή.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Θεόδωρος Σαμίου για την τήρηση των πρακτικών και κα Μαρία Μολιού για την Γραμματειακή υποστήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Επί του έβδομου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος τα έγγραφα των Συλλόγων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» της Λέσβου και «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ» της Χίου, με τα οποία οι παραπάνω φορείς ζητούν τη συμπαράστασή του σχετικά με την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας η οποία εκφράστηκε με το υπ΄ αριθμ. 44506/Δ4/02.04.2013 έγγραφό του προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές της χώρας, με την οποία θα επιχειρηθεί με τη μείωση της οργανικότητας των Σχολικών Μονάδων, και πρότεινε προς το Σώμα να συμπαρασταθεί στον αγώνα των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στη συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν θέσεις και απόψεις επί του θέματος οι οποίες περιλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, διαμορφώθηκε και τέθηκε προς έγκριση το παρακάτω σχέδιο απόφασης:
1)      Το Περιφερειακό Συμβούλιο συμπαραστέκεται στον Αγώνα των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ζητά να μη ληφθεί καμία απόφαση μείωσης των οργανικών θέσεων στα σχολεία, χωρίς ουσιαστικό διάλογο με τη Δ.Ο.Ε. και τους τοπικούς συλλόγους των Εκπαιδευτικών.
2)      Είναι απαράδεκτο να υποβαθμιστεί στη λογική του «Δημοσιονομικού ορθολογισμού» η εκπαίδευση να γιγαντωθούν τα τμήματα και να μειωθούν ή και να καταργηθούν τα ολοήμερα σχολεία.
3)      Να ληφθεί υπόψη η νησιωτικότητα, το παραμεθόριο της περιοχής και ότι πολλά σχολεία στην Περιφέρειά μας είναι δυσπρόσιτα.
4)      Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας και στα πολιτικά κόμματα της Βουλής των Ελλήνων.
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω, τις σχετικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010:
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ
  1. Συμπαραστέκεται στον Αγώνα των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ζητά να μη ληφθεί καμία απόφαση μείωσης των οργανικών θέσεων στα σχολεία, χωρίς ουσιαστικό διάλογο με τη Δ.Ο.Ε. και τους τοπικούς συλλόγους των Εκπαιδευτικών.
  2. Θεωρεί απαράδεκτο να υποβαθμιστεί στη λογική του «Δημοσιονομικού ορθολογισμού» η εκπαίδευση να γιγαντωθούν τα τμήματα και να μειωθούν ή και να καταργηθούν τα ολοήμερα σχολεία.
  3. Ζητά να ληφθεί υπόψη η νησιωτικότητα, το παραμεθόριο της περιοχής και ότι πολλά σχολεία στην Περιφέρειά μας είναι δυσπρόσιτα.
  4. Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας και στα πολιτικά κόμματα της Βουλής των Ελλήνων.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 77
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ           ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΝΙΑΡΟΥ-ΣΑΡΡΗ          ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Εντολή Προέδρου
Θεόδωρος ΣαμίουΒ. Παρέμβαση του Δ.Σ. του Συλλόγου στο Δημοτικό Συμβούλιο Χίου στις 27/5/2013:

Με αφορμή τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνουμε σκόπιμο την περίοδο αυτή το Δημοτικό σας Συμβούλιο να επαναβεβαιώσει την προγενέστερη απόφασή του ότι δε θα δεχτεί κανένα κλείσιμο Δημοτικού Σχολείο ή Νηπιαγωγείου, καμία κατάργηση οργανικών θέσεων δάσκαλων, νηπιαγωγών ή ειδικοτήτων.
Θεωρούμε τη συμβολή σας σ’ αυτή την κρίσιμη φάση για την εκπαίδευση στο νησί, απαραίτητη, προκειμένου να μην προωθηθούν σχέδια που θα αλλοιώσουν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων.


Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι θα περιφρουρήσει τις οργανικές θέσεις δασκάλων, νηπιαγωγών και ειδικοτήτων.
Ολοκληρωμένα η απόφασή του θα σας σταλεί σε επόμενο ενημερωτικό δελτίο.


Για  το  Διοικητικό
   Ο Πρόεδρος


Αμπαζής Γιώργης
Συμβούλιο.
                                                 Ο Γραμματέας


Τσίγκος Στέφανος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.