Φωτογραφίες

Επισκεφθείτε τη σελίδα της πρωτοβουλίας

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Ενημερωτικό δελτίο Νο 39 - 13 Μαΐου 2013

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNWMijXWcOTAKSRe5i6B1YhrnijF3eIjbCezzzyP71BmUC3PrpaA                     Σύλλογος Δασκάλων & Νηπιαγωγών Χίου
                                  «O Αδαμάντιος Κοραής»
                     Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Βουνακίου
                                               «Οίκος Χίου Διδασκάλου»
                     Ταχ. Κώδικας:        82100
                     Πληροφορίες:         2271023736
                     Αμπαζής Γιώργης   6977858798
                     e-mail:     syllogos.pe.chiou@gmail.com

Χίος, 13/05/2013
Α.Π.: 133
Προς:
Τα μέλη του Συλλόγου
Κοιν.: Μ.Μ.Ε.
Ενημερωτικό 39

Θέμα 1: Κατάθεση Π.Δ. για υποχρεωτικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών.


Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

            Μελετώντας το Θέμα 1 και 2 του σημερινού ενημερωτικού, φαίνεται ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία αυταπάτη για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης αλλά και το βάθος των στόχων. Ενώ στο πολυνομοσχέδιο αποφασίζει για την αύξηση του ωραρίου στους καθηγητές, στο Π.Δ. που βρίσκεται στο 5ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, ετοιμάζει υποχρεωτικές μεταθέσεις για το σύνολο των εκπαιδευτικών. Σήμερα διασπά τους εκπαιδευτικούς για να περάσει πιο εύκολα την αντιεκπαιδευτική πολιτική της.
      Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου καλεί τους συναδέλφους να βρίσκονται σε επιφυλακή και να συμπαρασταθούν στον αγώνα των συναδέλφων της δευτεροβάθμιας.
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τελική θεώρηση βρίσκεται το διάταγμα για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις δασκάλων και καθηγητών. Η λειτουργία των σχολείων εξασφαλίζεται με μετακινήσεις από τις σημερινές υπηρεσιακές θέσεις λόγω των μηδενικών προσλήψεων. Σε υποχρεωτικές μεταθέσεις θα υποβάλλονται από τη νέα σχολική χρονιά δάσκαλοι και καθηγητές που θεωρούνται υπεράριθμοι και δεν συμπληρώνουν το 75% του υποχρεωτικού τους ωραρίου. Αυτό προβλέπει Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Παιδείας, το οποίο ήδη στάλθηκε στο ΣτΕ για επεξεργασία.
Το Σχέδιο με τίτλο «Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» μεταξύ άλλων προβλέπει ότι οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται εξολοκλήρου υπεράριθμοι κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης που συντάσσονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.
Κατόπιν αυτού δάσκαλοι και καθηγητές μετά την αύξηση του διδακτικού τους ωραρίου από το νέο σχολικό έτος θα βρεθούν αντιμέτωποι και με τις υποχρεωτικές μεταθέσεις, αφού το υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να «εξοικονομήσει» προσωπικό, με δεδομένο ότι και φέτος οι προσλήψεις μονίμων θα είναι μηδενικές και αναπληρωτών ελάχιστες (κοντά στις 2.000), πράγμα που σημαίνει ότι τα σχολεία δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν κανονικά.
Το Διάταγμα αφορά στους εκπαιδευτικούς που πλεονάζουν εξολοκλήρου στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούν και είναι περισσότεροι από τις κατανεμημένες στην οικία περιοχή οργανικές θέσεις του κλάδου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και του κλάδου και της ειδικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στους οποίους ανήκουν και παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων ανεξαρτήτως αν έχουν τοποθετηθεί προσωρινά σε σχολική μονάδα.
Αναλυτικά το Π.Δ. προβλέπει τα εξής:
1.    Οι εκπαιδευτικοί που πλεονάζουν εξολοκλήρου στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούν και δεν συμπληρώνουν το 75% τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου σε σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολικών μονάδων της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας, με μαθήματα της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης, της πρώτης και δεύτερης ειδικότητας, χαρακτηρίζονται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων εξολοκλήρου υπεράριθμοι (εφεξής και ολικά υπεράριθμοι) στην οικεία περιοχή μετάθεσης.
2.    Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται εξολοκλήρου υπεράριθμοι κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης που συντάσσονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.
3.    Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε κλάδους ή ειδικότητες που σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις επιτρέπεται να διδάσκουν και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται ολικά υπεράριθμοι και κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων ύστερα από κοινή εισήγηση των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων και των δύο βαθμίδων.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Δυνατότητα επιλογής έως και 3 σχολείων
Μετά την έκδοση των τελικών πινάκων υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων των περιοχών μετάθεσης της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά και επιθυμούν να μετατεθούν.
Οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα τρία (3) σχολεία και τις δύο (2) ομάδες σχολείων.
Οι εκπαιδευτικοί που δεν δηλώνουν καμία προτίμηση λογίζεται ότι συναινούν στη μετακίνησή τους σε όλες τις περιοχές μετάθεσης, της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.
– Με βάση την κατάταξή τους στους τελικούς πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας και τις δηλώσεις προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου οι εκπαιδευτικοί μετατίθενται με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ), ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και εισήγηση των οικείων ανώτερων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. - Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.). Εάν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τη μετάθεσή τους στην ίδια θέση ισοβαθμούν, προηγείται ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί τη μετάθεση, κατά σειρά προτεραιότητας, για συνυπηρέτηση συζύγων και για λόγους εντοπιότητας.
Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνυπηρέτηση συζύγων και την εντοπιότητα συνυποβάλλονται με την αίτηση.
– Μετά τις μεταθέσεις του προηγουμένου άρθρου με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και εισήγηση των οικείων ανωτέρων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., – Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.), που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επανακαθορίζονται τα οργανικά κενά ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
Κάλυψη οργανικών θέσεων
1. Οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν εξολοκλήρου υπεράριθμοι καθώς και όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση σε οργανικά κενά σχολείων ή ομάδων σχολείων περιοχών μετάθεσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν ή δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση, με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας, κατά φθίνουσα σειρά με βάση τις μονάδες που συγκεντρώνουν σύμφωνα με το άρθρο 6, και καλούνται να υποβάλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων περιοχών μετάθεσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά σε όλη την επικράτεια.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
Οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα τρία (3) σχολεία και τις δύο (2) ομάδες σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί που δεν δηλώνουν καμία προτίμηση λογίζεται ότι συναινούν στη μετακίνησή τους σε όλες τις περιοχές μετάθεσης.
2. Με βάση την κατάταξή τους στους πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας και τις δηλώσεις προτίμησης με απόφαση του (Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ), ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. – Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), οι εκπαιδευτικοί μετατίθενται σε οργανικά κενά σχολείων ή ομάδων σχολείων περιοχών μετάθεσης ανά την επικράτεια.
3. Εάν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τη μετάθεσή τους στην ίδια θέση ισοβαθμούν, προηγείται ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί τη μετάθεση, κατά σειρά προτεραιότητας, για συνυπηρέτηση συζύγων και για λόγους εντοπιότητας.
Στις κενές θέσεις όπου κανείς εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να μετατεθεί, μετατίθενται με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ύστερα από γνώμη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου οι εξολοκλήρου υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί βάσει της κατάταξής τους στους πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας.
Τα κριτήρια και οι μονάδες κατάταξης
– Για την κατάταξη των ολικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων εφαρμόζονται τα κριτήρια και η αποτίμησή τους που προβλέπονται στις περιπτώσεις α), γ) και δ) της παραγράφου 1 και στις παραγράφους 3, 4, 7 και 8 του άρθρου 16 π.δ. 50/1996 καθώς στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 30 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α’ 71).
– Στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, δεν κατατάσσονται:
α) οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις προβλέψεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (σοβαρά ασθενείς, πολύτεκνοι κ.ά.) και
β) τα στελέχη της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3838/2010 κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
– οι προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών θα είναι και φέτος μηδενικές, ενώ ελάχιστες θα είναι αυτές για τους αναπληρωτές (κοντά στις 2.000)
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
Προθεσμία αποδοχής τριών ημερών
Μετά την έκδοση της πράξης χαρακτηρισμού των ολικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης επανακαθορίζουν τα οργανικά κενά ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.
Η πράξη επανακαθορισμού εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης και αποστέλλεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.
– Για τη σύνταξη των πινάκων υποχρεωτικών μεταθέσεων σε περιοχές της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης (πίνακες περιφερειακής εμβέλειας), οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δηλώσεις συναίνεσης.
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριών (3) εργάσιμων ημερών. Οσοι εκπαιδευτικοί δηλώσουν ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση καθώς και όσοι δεν υποβάλουν δήλωση, κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας.
– Μετά την υποβολή των δηλώσεων συναίνεσης, τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια συντάσσουν προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποχρεωτικής μετάθεσης των εκπαιδευτικών κατά φθίνουσα σειρά με βάση τις μονάδες (εφεξής και μόρια) που οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν και τα κριτήρια και την αποτίμησή τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος.
Οι προσωρινοί πίνακες αναρτώνται στην έδρα των διευθύνσεων εκπαίδευσης καθώς και στις ιστοσελίδες τους. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την τελευταία ανάρτηση οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση ως προς τη μοριοδότησή τους.
Μετά την εξέταση των ενστάσεων, τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια συντάσσουν τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποχρεωτικής μετάθεσης και τους υποβάλλουν για έλεγχο νομιμότητας και κύρωση στον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης.
Οι οριστικοί πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης κυρώνονται το αργότερο έως 15 Ιουνίου εκάστου έτους. Οι οριστικοί πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης μετά την κύρωσή τους καθίστανται τελικοί.


Θέμα 2: Πρακτικά Βουλής απ’ τη συζήτηση για το πολυνομοσχέδιο 29/4/2013 που αφορούν την αύξηση ωραρίου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

           

Από τα επίσημα Πρακτικά της ΡΟΕ΄, 28 Απριλίου 2013,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία
Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:

Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013


Σελίδα 38-39
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.1. : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
1. Η περίπτωση 17 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) αντικαθίσταται ως εξής: «Αναπόσπαστο στοιχείο των αδειών των περιπτώσεων 1 και 2 της παρούσας υποπαραγράφου αποτελεί ο διακριτικός τίτλος «διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας»). Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αποτελείται υποχρεωτικά από : α) την επωνυμία (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή το διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων) και β) τον τίτλο του τύπου της παρεχόμενης εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) ή το αρκτικόλεξο αυτού ως ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα (Κε.Δι.Βι.Μ.1) και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο (Κε.Δι.Βι.Μ.2), Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών.»
2. Η υποπαράγραφος Θ.6. της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται, από την έναρξη ισχύος του ν.4093/2012, ως εξής:
«Θ.6.1. Η συστέγαση διαφορετικών μονάδων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης (τυπικής ή άτυπης), οι οποίες ανήκουν στο αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, επιτρέπεται. Η ταυτόχρονη συλλειτουργία στoυς ίδιους διδακτικούς ή εργαστηριακούς χώρους διαφορετικών μονάδων παροχής εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) απαγορεύεται.
2. Η συστέγαση νηπιαγωγείων με παιδικούς σταθμούς του ιδίου ιδιοκτήτη επιτρέπεται υπό τις κάτωθι σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) χρήση διαφορετικών αιθουσών διδασκαλίας για τον παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο και β) μη υπέρβαση του μέγιστου αριθμού νηπίων που έχει εγκριθεί με τις άδειες των εκπαιδευτικών μονάδων για έκαστο αυτοτελές κτήριο ή όροφο σε πολυώροφο
κτήριο.
3. Η από κοινού προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση, διαφήμιση ή επιγραφή των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση του εκάστοτε διακριτικού τίτλου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας προκειμένου να μην προκαλείται σύγχυση ή κίνδυνος σύγχυσης ή παραπλάνηση των καταναλωτών σχετικά με τον
πάροχο των επί μέρους εκπαιδευτικών υπηρεσιών και το είδος, το επίπεδο και τον απονεμόμενο τίτλο των παρεχόμενων σπουδών.
4. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Κολλεγίων, των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ενα, των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), καθώς και των Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, δύναται να χρησιμοποιούνται εκτός διδακτικού ωραρίου.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.2. : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η λειτουργία επταθέσιων έως και ενδεκαθέσιων δημοτικών σχολείων, καθώς και δημοτικών σχολείων άνω των δωδεκαθέσιων, όταν το επιβάλλουν λειτουργικοί και παιδαγωγικοί λόγοι όπως είναι ο αριθμός των μαθητών, οι διατιθέμενοι χώροι διδασκαλίας και οι αποστάσεις μεταξύ των σχολείων.»
2. α. Η παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται από 1.9.2013 ως εξής:
α) διευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών ώρες 10 όταν λειτουργούν με τρία έως πέντε τμήματα τάξεων, ώρες 9 όταν λειτουργούν με έξι έως εννέα τμήματα τάξεων, ώρες 7 όταν λειτουργούν με δέκα έως δώδεκα τμήματα τάξεων και ώρες 5 όταν λειτουργούν με περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού.
β) Διευθυντές ΣΕΚ ώρες 10.
γ) Υποδιευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ ώρες 16.
δ) Υπεύθυνοι εργαστηρίων ώρες 20.
ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας.
στ) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01 ώρες 24 εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες 21 εάν έχουν επτά μέχρι δεκατρία έτη υπηρεσίας και ώρες 20 εάν έχουν πάνω από δεκατρία έτη υπηρεσίας.
ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 28.
η) Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 30.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών δεν δημιουργούν επιπλέον δημοσιονομική δαπάνη ή άλλο είδος οικονομικής αξίωσης.»
β. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) διατηρείται σε ισχύ.
3. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των κενών θέσεων, των λειτουργικών αναγκών και των τυχόν υπεραριθμιών, με σκοπό το διορισμό μόνιμων ή την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις μεταθέσεις, τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών.
4. Οι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο, με βάση το προβλεπόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, μπορούν είτε: α) να απασχολούνται λιγότερες ώρες από αυτές του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις αποδοχές εκπαιδευτικού με διδακτικό ωράριο δώδεκα (12) ωρών, είτε β) να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους ωραρίου σε σχολικές δράσεις όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο που ίδιου ιδιοκτήτη που λειτουργεί στην ίδια πόλη. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται σε όσους εκπαιδευτικούς έχουν προσληφθεί ή προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης έως και δώδεκα (12) ώρες για τους όποιους ισχύουν τα οριζόμενα στις οικείες συμβάσεις.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης 4.

Θέμα 3: Ενημέρωση για τις επιχειρούμενες συγχωνεύσεις σχολείων – νηπιαγωγείων και τις καταργήσεις οργανικών θέσεων

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Προκειμένου να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη γνώμη για τους επιχειρούμενους σχεδιασμούς της κυβέρνησης στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και που αποσκοπούν στην περαιτέρω υποβάθμιση της παρεχόμενης γνώσης, προχωρεί σε ενημέρωσή σας για τα διαδραματιζόμενα στα νησιά του Αιγαίου.
Α) Παρέμβαση των αιρετών του ΑΠΥΣΠΕ:

Προς: Περιφερειακή Διευθύντρια Π.Ε. & Δ.Ε.  Β. Αιγαίου
Κυρία Περιφερειακή Διευθύντρια Π.Ε. & Δ.Ε. Β. Αιγαίου και Πρόεδρε του ΑΠΥΣΠΕ Β. Αιγαίου,
Με την υπ’ αριθμ. 44506/Δ4/2-4-2013 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΠΑ, σας ζητήθηκε  η καταγραφή των οργανικών θέσεων των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, κρίνοντάς τες δυσανάλογες σε σχέση με το μαθητικό δυναμικό των σχολείων μας.
Όλοι μας γνωρίζουμε ότι οι οργανικότητες των σχολείων έχουν καθοριστεί με αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, στηριζόμενες στην κείμενη νομοθεσία (αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων).
Ο κλάδος μας, οι συνάδελφοί μας, περνούν δύσκολες ώρες σε μια τόσο κρίσιμη και δύσκολη εποχή, βλέποντας τα θεμέλια της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης να δυναμιτίζονται και να τινάζονται στον αέρα, προσαρμοζόμενη στις ανάγκες της αγοράς, καθώς και το εργασιακό τοπίο ζοφερό, τόσο για μας όσο και για τα παιδιά μας.
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συναδέλφους μας, αλλά και στους μαθητές και στους γονείς τους, θέλουμε να μας ενημερώσετε εγγράφως, τόσο για τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας, όσο και για τις δικές σας σκέψεις (πιστεύοντας ότι θα συγκληθεί άμεσα το ΑΠΥΣΠΕ) για τις επικείμενες αλλαγές στις οργανικότητες των σχολείων των νησιών του Βορείου Αιγαίου, σε σχέση και με τις ιδιαίτερες συνθήκες της ζωής μας στα νησιά, αλλά και με την εμπειρία της χειροτέρευσης των συνθηκών εκπαίδευσης που βιώνουν τα παιδιά και οι συνάδελφοί μας από τις προηγούμενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων.
Πιστεύουμε ότι στο ακριτικό Αιγαίο τα ανοικτά σχολεία αποτελούν παράγοντα πολλαπλών μηνυμάτων προς πάσα κατεύθυνση.
θεωρούμε αναγκαία την άμεση και πλήρη ενημέρωσή μας. Το χρωστάμε στα χιλιάδες παιδικά μάτια και στα χαμόγελα που δεν πρέπει να σβήσουν από τα χείλη των μαθητών μας.

Με εκτίμηση
Αρναρέλλη Άννα
Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Β. Αιγαίου
Αμπαζής Γιώργης
Αναπληρωτής Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Β. Αιγαίου


Β) Ρόδος

Το μήνυμα ότι θα βάλουν φραγμό σε κάθε προσπάθεια συγχώνευσης σχολείου, σύμπτυξης τμήματος και κατάργησης οργανικής θέσης έστειλαν χτες με μία μαζικότατη συγκέντρωση μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί στη Ρόδο.
Στην κινητοποίηση καλούσαν εκπρόσωποι γονέων από 27 σχολεία του νησιού:
Σήμερα υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να φτιάξουμε ακόμη πιο σύγχρονα σχολεία με άρτια υλικοτεχνική υποδομή που να προσφέρουν στους μαθητές ολόπλευρη μόρφωση. Δεν θα γυρίσουμε πενήντα χρόνια πίσω, τότε που η μόρφωση ήταν προνόμιο των λίγων, αυτών που το άντεχε η τσέπη τους», δήλωσαν οι γονείς.
Την απόφαση συνυπογράφουν εκπρόσωποι γονέων από τα εξής Δημοτικά Σχολεία: 1ο - 5ο - 6ο - 7ο - 10ο - 11ο - 12ο - 13ο - 14ο - 15ο - 17ο - 18ο Ρόδου, 1ο και 2ο Καλυθιών, Παραδεισίου, Σορωνής, Θεολόγου, Ψίνθου, από τα δημοτικά και νηπιαγωγεία 1ο Καλυθιών, Παστίδας και δημοτικό και νηπιαγωγείο Κοσκινού. Επίσης, από το 3ο, 4ο, 5ο Γυμνάσιο Ρόδου, το Γυμνάσιο Ιαλυσού, το 1ο ΓΕΛ Βενετόκλειο και το 3ο Λύκειο Ρόδου.που, μετά από γενική συνέλευσή τους, δήλωσαν την αντίθεσή τους στις προωθούμενες συμπτύξεις και στην κατάργηση οργανικών θέσεων.
Οι σχετικοί πίνακες για την οργανικότητα των σχολείων, σημαίνει 200 λιγότερους εκπαιδευτικούς για το νησί.
Το κάλεσμα βρήκε απήχηση στο σύνολο σχεδόν των σχολείων του νησιού που χτες το πρωί κατέβηκαν στην πλατεία Κύπρου, κάποιοι και με λεωφορεία, για να διαδηλώσουν.
Τον τόνο τον έδωσαν οι μαθητές με τα πανό και τα συνθήματά τους: «Δώστε λεφτά για την παιδεία», «Tα σχολεία δεν είναι επιχειρήσεις», απαιτώντας δασκάλους, δηλώνοντας ότι δεν είναι μαθητές β' κατηγορίας. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, αντιπροσωπεία συναντήθηκε με εκπροσώπους του Δήμου και της Περιφέρειας οι οποίοι, σύμφωνα με τους γονείς, υποσχέθηκαν ότι θα στηρίξουν τα αιτήματα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
Από την πλευρά τους, οι γονείς δήλωσαν ξεκάθαρα ότι ο αγώνας θα είναι ανυποχώρητος και ότι δεν πρόκειται να κάνουν ούτε βήμα πίσω στις διεκδικήσεις τους.

Γ) Λέσβος

Επίσης, συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην προωθούμενη κατάργηση 130 οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών διοργανώνεται σήμερα στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Σαπφούς στη Μυτιλήνη. Στο συλλαλητήριο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, γονείς, πρωτοβάθμιας σωματεία και το Εργατικό Κέντρο.

Ξεσηκωμός σήμανε στη Λέσβο με αφορμή τους σχεδιασμούς για μείωση των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών. Χτες το απόγευμα, μέσα από ένα μαζικότατο συλλαλητήριο στην πλατεία Σαπφούς στη Μυτιλήνη, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές από νηπιαγωγεία και δημοτικά δήλωσαν ότι δε θα ανεχτούν άλλες συμπτύξεις τμημάτων, συγχωνεύσεις σχολείων, καταργήσεις οργανικών θέσεων. Δήλωσαν έτοιμοι να απαντήσουν αγωνιστικά στην πρόβλεψη για κατάργηση 130 οργανικών θέσεων στο νησί.
Γονείς με τα παιδιά τους έφτασαν από όλα τα σημεία του νησιού, και από τα πιο μακρινά, για να διαδηλώσουν. «Κάτω τα χέρια από τα σχολεία μας» δήλωναν προς πάσα κατεύθυνση με τα πανό και τα συνθήματά τους. Διεκδίκησαν όχι μόνο να μην καταργηθούν οργανικές θέσεις, αλλά να γίνουν και οι αναγκαίες προσλήψεις εκπαιδευτικών για να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων, να σταματήσει η πολιτική της υποχρηματοδότησης και υποβάθμισης.
Οι συγκεντρωμένοι πορεύτηκαν προς το Δημαρχείο και απαίτησαν από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει άμεσα θέση. Σημειώνεται ότι την προηγούμενη βδομάδα, το ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συναντήθηκε με την περιφερειακή διευθύντρια Εκπαίδευσης, η οποία επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι προωθείται κατάργηση οργανικών θέσεων. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, υπάρχει αντιπρόταση από την Περιφερειακή Διεύθυνση για 42 καταργήσεις, ωστόσο η τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμα. Πάντως, όπως τονίστηκε, η χτεσινή κινητοποίηση ήταν η αρχή.


Γ) Σάμος

Ψήφισμα για την κατάργηση οργανικών θέσεων στα σχολεία της Σάμου από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου:

Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με το έγγραφο (44506/Δ4/02-04-2013) το οποίο στάλθηκε στους Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σκοπεύει να καταργήσει χιλιάδες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, οδηγώντας σε διάλυση το Δημόσιο Σχολείο.  Συγκεκριμένα αναφέρει ότι: «…μεγάλος αριθμός σχολικών μονάδων διατηρεί αυξημένη οργανικότητα, η οποία είναι δυσανάλογη με το μαθητικό δυναμικό...». Καθορίζει ακόμα και τις ακόλουθες ενέργειές του  με τη φράση: «ενόψει της έκδοσης Υπουργικών Αποφάσεων σχολικών μεταβολών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ανοίγοντας έτσι το δρόμο για απώλεια χιλιάδων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών σε πανελλαδικό επίπεδο.
Η πολιτική αυτή του Υπουργείου Παιδείας έρχεται να υλοποιήσει τους ψηφισμένους στόχους του μνημονίου και συγκεκριμένα την κατεύθυνση: «περικοπές στο εκπαιδευτικό προσωπικό μέσω της αύξησης του ωραρίου των εκπαιδευτικών».
Άλλωστε δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η δραματική αλλαγή στην οργανικότητα των σχολείων εξαπολύθηκε τις ίδιες ημέρες που η τρόικα επανήλθε δριμύτερη και απαίτησε άμεσα απολύσεις χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων. Τα πρώτα θύματα αυτής της πολιτικής θα είναι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που το Σεπτέμβριο θα μείνουν άνεργοι, αν αυτά τα μέτρα υλοποιηθούν. Ακολουθούν χιλιάδες μόνιμοι που μπαίνουν σε καθεστώς ομηρίας.
Στα νησιά μας, η αδιάκριτη εφαρμογή του «χρυσού κανόνα» 1/25 θα έχει ως αποτέλεσμα να χαθούν δεκάδες οργανικές θέσεις δασκάλων και είτε να μην υπάρχει κανένα 6/θέσιο δημοτικό είτε να γίνουν συγχωνεύσεις σχολείων.
            Θυμίζουμε όμως ότι η οργανικότητα κάθε σχολείου έχει καθοριστεί με αιτιολογημένες αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με βάση την κείμενη νομοθεσία και τα αναλυτικά στοιχεία ανά τμήμα, που υπάρχουν στην υπηρεσία και επισημαίνουμε ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν προβλέπεται από κανένα νόμο, παρακάμπτοντας έτσι τα θεσμικά όργανα που είναι επιφορτισμένα με αυτό το έργο (ΠΥΣΠΕ, ΔΕΠ, Δημοτικό Συμβούλιο).
   Δε σκοπεύουμε να μείνουμε θεατές στην πολιτική της υποβάθμισης και της διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευσης και δηλώνουμε ότι θα διεκδικήσουμε δυναμικά το δικαίωμα όλων των παιδιών στη μόρφωση, δικαίωμα που η Πολιτεία έχει συνταγματική υποχρέωση να τους παρέχει.
            Δεν έχουμε εναλλακτική λύση. Το χρωστάμε στα παιδιά μας.
Κανένας υποβιβασμός σχολείων και κατάργηση οργανικών θέσεων
Καμία συγχώνευση σχολείων ή σύμπτυξη τμημάτων
Καμία υποχρεωτική μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών
Ενίσχυση των δομών της Ειδικής Αγωγής
Μαζικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων
των κενών και την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων
από την αρχή του σχολικού έτους


Ε) Κάλυμνος


Μαζικό ήταν και το συλλαλητήριο που έκαναν χτες το μεσημέρι μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς στην Κάλυμνο. Αφορμή αποτέλεσε η εγκύκλιος για την οργανικότητα των σχολείων, που μεταφράζεται σε κατάργηση 48 οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για την Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου (Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί και Αστυπάλαια). Από αυτές οι 31 αφορούν την Κάλυμνο.
Το σύνολο των σχολείων του νησιού βρέθηκαν στην πλατεία μπροστά από το πρώην Επαρχείο. Τη στήριξή τους στην κινητοποίηση εξέφρασαν μία σειρά σωματεία, όπως το Σωματείο Εργαζομένων στο Δήμο, το Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων, το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, το Εργατικό Κέντρο Βόρειας Δωδεκανήσου.


Θέμα 2: Υποχρεωτικές μεταθέσεις και πανελλαδικής εμβέλειας!
Σχέδιο υποχρεωτικών μεταθέσεων (και πανελλαδικά κι όχι μόνο στην ίδια περιφέρεια) στην εκπαίδευση προωθεί η κυβέρνηση, όπως προκύπτει από Προεδρικό Διάταγμα που κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε αυτό διατυπώνονται οι προϋποθέσεις μετάθεσης των λεγόμενων υπεράριθμων εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και των εκπαιδευτικών που δεν έχουν οργανική θέση. Να σημειωθεί πως υπάρχει προοπτική κατάργησης οργανικών θέσεων και ορισμού νέων σύμφωνα με το μαθητικό δυναμικό (25 μαθητές ανά τάξη).
Στο πλαίσιο του λεγόμενου «εξορθολογισμού» επιδιώκεται να καλυφθούν κενά, τα οποία πρακτικά προκύπτουν λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Το «παραμύθι» όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων για τους πολλούς εκπαιδευτικούς της χώρας έχει πέσει στο κενό και η λύση που τώρα προβάλλεται είναι η ομηρία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα μετακινούνται από το ένα μέρος στο άλλο.
Η διαδικασία που προβλέπεται να ακολουθηθεί, σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, είναι η εξής: Οι λεγόμενοι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί (που δεν καλύπτουν ένα ποσοστό των ωρών τους σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής) και αυτοί που δεν έχουν οργανική θέση θα κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης που συντάσσονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.
Οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν δηλώσεις για μετάθεση εντός της περιφέρειας. Οσοι δε συναινούν στην υποχρεωτική μετάθεσή τους και όσοι δεν υποβάλουν δήλωση θα κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας! Οι πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης θα κυρώνονται το αργότερο έως 15 Ιουνίου κάθε έτους. Μετά την έκδοση των τελικών πινάκων υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας, οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης θα καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων των περιοχών μετάθεσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά και επιθυμούν να μετατεθούν. Οσοι δεν δηλώνουν καμία προτίμηση θεωρείται ότι συναινούν στη μετακίνησή τους σε όλες τις περιοχές μετάθεσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.Για  το  Διοικητικό
   Ο Πρόεδρος


Αμπαζής Γιώργης
Συμβούλιο.
                                             Ο Γραμματέας


Τσίγκος Στέφανος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.