Φωτογραφίες

Επισκεφθείτε τη σελίδα της πρωτοβουλίας

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Επείγουσα παρέμβαση του Χρ. Κατσώτη για τις σχολικές καθαρίστριες

Επείγουσα παρέμβαση του βουλευτή του ΚΚΕ Χρήστου Κατσώτη στα υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας για την ανάγκη να διασφαλίσουν κυβέρνηση και αρμόδιοι υπουργοί με έκτακτες ενέργειές τους την ανανέωση των συμβάσεων των σχολικών καθαριστριών ώστε να διασφαλιστεί η καθαριότητα των σχολείων και οι χιλιάδες σχολικές καθαρίστριες να μην μείνουν χωρίς μεροκάματο.
Ένα πρόβλημα που στο παρά πέντε της τυπικής παραίτησης την κυβέρνησης και λίγες μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία παραμένει άλυτο και περιπεπλεγμένο με βάση τις νομοθετικές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης.
Η χρηματοδότηση του προγράμματος και οι φορείς υλοποίησης του (Δήμοι και ΕΙΝ) είναι σε πλήρη αδυναμία να παρέμβουν αφού το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικων και η κυβέρνηση δεν έχουν διασφαλίσει καμιά από τις θεσμικές προϋποθέσεις ώστε τα σχολεία να μην βρεθούν χωρίς το αναγκαίο προσωπικό καθαριότητας.
Οπως ανέφεραν υπηρεσιακοί παράγοντας στον βουλευτή του ΚΚΕ, ο κος Βούτσης προσανατολίζεται σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα επαναφέρει το παλιό καθεστώς όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τις συμβάσεις των καθαριστριών ώστε να δώσει απάντηση στο πρόβλημα που είναι υπαρκτό.
Από την άλλη, η επικοινωνία του βουλευτή του Κόμματος για το ίδιο ζήτημα με τον κ. Κατρούγκαλο έδειξε ότι η κυβέρνηση είναι ακόμη αναποφάσιστη στο πώς θα παρέμβει, έστω και στο παρά πέντε, στο σοβαρό αυτό πρόβλημα. Η κυβέρνηση επιτέλους πρέπει να πάρει τις ευθύνες της και να δώσει λύση τώρα για σχολεία και καθαρίστριες.  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 356: Αιτήσεις και πρόσκληση για αποσπάσεις 2015-2016 εντός ΠΥΣΠΕΣυναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας στέλνουμε την πρόσκληση για τις αποσπάσεις των κλάδων ΠΕ 60 και 70 καθώς και αντίστοιχες αιτήσεις (επισυνάπτονται) όπως μας στάλθηκαν από τη διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Χίου.

Από το ΔΣ
Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας
Αμπαζής Γιώργος                                              Τσίγκος Στέφανος

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 355: «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. έτους 2015-2016»


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας στέλνουμε την εγκύκλιο πρόσκλησης υποψηφίων Αναπληρωτών Εκπ/κών Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης (ΕΑΕ) σχ. έτους 2015-16, όπως μας στάλθηκε από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Χίου. Παρακολουθήστε τα συνημμένα καθώς και τις διευκρινήσεις του Υπουργείου:

Σας αποστέλλουμε τη με αριθ. 128727/Ε1/12-08-2015 (ΑΔΑ: ΩΝ7Ρ465ΦΘ3-ΜΔΥ) εγκύκλιο με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ  σχολ. έτους 2015-2016» και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της.

 

Ειδικότερα αποστέλλονται τα εξής συνημμένα αρχεία:
ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1.      Οι υποψήφιοι που προσκομίζουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, του οποίου η συνάφεια στην ΕΑΕ εκκρεμεί από το ΙΕΠ και επομένως δεν περιλαμβάνονται στα μεταπτυχιακά του Παραρτήματος III της εγκυκλίου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση.

Στις περιπτώσεις αυτές:

Α) Στο ΟΠΣΥΔ καταχωρίζεται στο Φάκελο του εκπ/κού στην υποενότητα με τίτλο Ακαδημαϊκά προσόντα ένταξης στους πίνακες κατάταξης εκπ/κών ΕΑΕ το μεταπτυχιακό με την επιλογή από λίστα υπό τον τίτλο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ / ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΑΠΟ ΙΕΠ ή το διδακτορικό καταγράφοντας τον τίτλο του.

Β) Κατόπιν της καταχώρισης στο ΟΠΣΥΔ τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά μεταπτυχιακού ή διδακτορικού αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο ΙΕΠ (ενώ αντίγραφα των δικαιολογητικών αυτών θα κρατούνται υποχρεωτικά στις οικείες Δ/νσεις), σύμφωνα με τις οδηγίες αποστολής που αναγράφονται στο Μέρος Δ΄ - παρ. 4 στη σελ. 24 της εγκυκλίου. Σχετική επί του θέματος είναι και η Επισήμανση επί των παρ. ε & στ του Μέρους Β΄ - Κεφ. Δ΄ - Δικαιολογητικά στη σελ. 15. Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα αναγραφόμενα αυτά της εγκυκλίου.

2.      Οι υποψήφιοι που προσκομίζουν πιστοποιητικά αναπηρίας (δικής τους) – σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο – καταχωρίζονται στο ΟΠΣΥΔ ως εκπ/κοί με ποσοστό αναπηρίας ακόμα κι εάν δεν έχουν προσκομίσει (και) γνωματεύσεις παθολόγου και ψυχιάτρου (βλ. σελ 17 της εγκυκλίου).

Όσον αφορά στο πεδίο του ΟΠΣΥΔ (που εμφανίζεται μόνο στις περιπτώσεις των εκπ/κών με ποσοστό αναπηρίας) υπό τον τίτλο Ικανότητα υποψηφίου για εκπ/κό έργο, σας αναφέρουμε τα εξής:

·        Οι εκπ/κοί που είχαν καταχωριστεί κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο υποβολής αιτήσεων ως έχοντες ποσοστό αναπηρίας και με Ικανότητα υποψηφίου για εκπ/κό έργο: ΝΑΙ (και οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου πιστοποιητικά αναπηρίας αλλά και γνωματεύσεις), εμφανίζονται πλέον με Ικανότητα υποψηφίου για εκπ/κό έργο: Δεν προσκομίστηκαν γνωματεύσεις. Ως εκ τούτου, όλοι οι εκπ/κοί με ποσοστό αναπηρίας στο πεδίο Ικανότητα υποψηφίου για εκπ/κό έργο εμφανίζονται με την επιλογή Δεν προσκομίστηκαν γνωματεύσεις. Κατόπιν των ανωτέρω, σε όλους τους εκπ/κούς με ποσοστό αναπηρίας πρέπει να καταχωριστεί το πεδίο Ικανότητα υποψηφίου για εκπ/κό έργο: ΝΑΙ/ΟΧΙ εφόσον προσκομιστούν οι σχετικές γνωματεύσεις, ενώ, εάν δεν προσκομιστούν να παραμείνει η επιλογή Ικανότητα υποψηφίου για εκπ/κό έργο: Δεν προσκομίστηκαν γνωματεύσεις

3.      Παρατηρήσαμε τέλος ότι, κατά τη διάρκεια των αιτήσεων υποψηφίων αναπληρωτών κλάδων Γενικής Εκπ/σης (από 27-07-2015 έως 07-08-2015), ορισμένες Δ/νσεις Εκπ/σης καταχώρισαν ως μη όφειλαν στο Φάκελο του εκπ/κού στο ΟΠΣΥΔ, στην ενότητα Προσωπικά Στοιχεία, την Επάρκεια στα πεδία Γνώση Γραφής Braille / Γνώση Ελληνικής Νοηματικής. Στο συνημμένο αρχείο ΝέεςΚαταχωρίσεις_Επάρκεια_BrailleΕΝΓ_20150812.xls εμφανίζονται τα ονόματα των εκπ/κών και η Δ/νση Εκπ/σης που προέβη στην καταχώριση της Επάρκεια σε Braille / ΕΝΓ. Παρακαλούνται οι Δ/νσεις Εκπ/σης όπως διαγράψουν άμεσα τις καταχωρίσεις Επάρκειας των εκπ/κών αυτών. Είναι, δε, κατανοητό ότι σε περίπτωση που εκπ/κοί ΕΑΕ έχουν την Επάρκεια Braille / ΕΝΓ (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά της εγκυκλίου) και υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας εγκυκλίου εκπ/κών ΕΑΕ καταχωρίζονται στο ΟΠΣΥΔ με Επάρκεια.

 

           

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

 

 

 

Από το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Αμπαζής Γιώργος                                              Τσίγκος Στέφανος

 

 

 

 

 

 

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 354: Ανακοίνωση της Ενότητας (ΠΑΜΕ) για τα μέτρα – λαιμητόμο του Μνημονίου 3Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουμε την ανακοίνωση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΜΕ) όπως μας στάλθηκε προς δημοσίευση:

«Οργανώνουμε άμεσα την πάλη ενάντια στα μέτρα- λαιμητόμο του Μνημονίου 3 για την παιδεία»

1. Τα νέα μέτρα για την εκπαίδευση που συμφώνησε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τους θεσμούς για το νέο μνημόνιο ολοκληρώνουν ό,τι άφησαν ατελείωτο οι προηγούμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, συνεχίζοντας-ανάμεσα στα άλλα- το αντιδραστικό «νέο σχολείο» της Διαμαντοπούλου, τον νόμο 4186/2013 του Αρβανιτόπουλου. Κανένας εκπαιδευτικός, κανένας γονιός, κανένας μαθητής, κανένας εργαζόμενος στην εκπαίδευση να μην χάσει χρόνο, να μην πιστέψει το παραμύθι για δήθεν θετικές αλλαγές που θα έρθουν μόνο αν στηριχθεί η αντιλαϊκή κυβέρνηση.
2. Η λαϊκή οικογένεια με το άνοιγμα των σχολείων θα βρει μπροστά της νέα ταξικά εμπόδια στη μόρφωση των παιδιών της. Θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο η εκπαιδευτική-μαθησιακή διαδικασία. Συγκεκριμένα:
 Με τον νέο εξορθολογισμό των τάξεων, των σχολείων ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για αλλαγή στην αναλογία μαθητή-εκπαιδευτικού ανά τάξη, για νέες συγχωνεύσεις, συμπτύξεις τμημάτων, κ.α. Μόνο το γεγονός ότι ο εξορθολογισμός θα γίνει με βάση την έκθεση του ΟΟΣΑ του 2011 που πρότεινε ανάμεσα στα άλλα τις ήδη εφαρμοζόμενες συγχωνεύσεις, την αύξηση του διδακτικού ωραρίου, την κινητικότητα, δείχνει το μέγεθος της επίθεσης που βρίσκεται στα σκαριά.
Προωθείται ακόμα πιο αποφασιστικά η απλήρωτη εργασία-μαθητεία για τους μαθητές ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, για παιδιά κάτω των 18 ετών, ενάντια στα δικαιώματά τους για ουσιαστική μόρφωση.
Επιταχύνεται η διαδικασία αξιολόγησης της εκπαίδευσης με κριτήρια την πιο στενή σύνδεσή της με τις ανάγκες της κερδοφορίας των μονοπωλίων, σύμφωνα με τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ. Δηλαδή "με βάση την αποδοτικότητα και αυτονομία των δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων και την αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα". Επαναφέρει ουσιαστικά με έντονο τρόπο την κατεύθυνση για αυτονόμηση της κάθε σχολικής μονάδας, που θα λειτουργεί με ανταγωνιστικά κριτήρια, θα καταρτίζει τους δικούς της προϋπολογισμούς, θα προσλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς της κ.τ.λ.
3. Είναι ώρα για άμεση οργάνωση της πάλης. Το σωματείο, πρέπει να είναι κάστρο αγώνα ενάντια στο νέο μνημόνιο, να εμποδιστεί η εφαρμογή κάθε μέτρου που πλήττει το δικαίωμα του λαού και των παιδιών του να μορφώνονται, να ζουν και να εργάζονται με αξιοπρέπεια και δικαιώματα. Να στηριχτούν οι προσπάθειες λαϊκής αλληλεγγύης, αντιμετώπισης των συνεπειών από την παραπέρα φτωχοποίηση της λαϊκής οικογένειας.
Είναι ώρα ακόμα πιο αποφασιστικά να παραμεριστεί η λογική και η δράση παλιού και νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού που όλα αυτά τα χρόνια, στήριξε τις κυβερνήσεις και τα μνημόνια τους, άφησε απροετοίμαστο το κίνημα, επιδίωξε να το εντάξει στη λογική της κυβερνητικής διαχείρισης, εντός των τειχών του μονόδρομου της ΕΕ και της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Είναι χαρακτηριστική η στάση των «Ανεξάρτητων Εκπαιδευτικών» στο σωματείο μας, όπου πήραν ανοικτά θέση υπέρ της αξιολόγησης, ωραιοποιώντας την ως κάτι το θετικό και όχι ως εργαλείο της αγοράς, υπέρ της ΕΕ, της απεργοσπασίας, ενώ με τα περί «ανεξάρτητου»  καλλιέργησαν την ψεύτικη λογική του «όλοι μαζί» σβήνοντας τα ασυμφιλίωτα συμφέροντα εργαζόμενων –κεφαλαίου. Σήμερα, τηρούν ένοχη σιγή ασυρμάτου μπροστά στο νέο βάρβαρο μνημόνιο. Κανένας εκπαιδευτικός να μην εγκλωβιστεί στην ξαναζεσταμμένη σούπα «της εθνικής προσπάθειας της παραμονής της χώρας εντός ευρώ», ούτε στην επικίνδυνη αυταπάτη για μια καπιταλιστική Ελλάδα με δραχμή, με απείραχτα τα συμφέροντα των μονοπωλίων.
4. Απευθυνόμαστε σε κάθε καλοπροαίρετο εκπαιδευτικό ανεξάρτητα αν συμφωνεί σε όλα με το ΠΑΜΕ. Υπάρχει ελπίδα και προοπτική. Είναι ο δρόμος της πάλης για την κατάργηση των αντεργατικών αντιλαϊκών νόμων, την ανάκτηση των απωλειών, την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών. Είναι στην ενίσχυση του ΠΑΜΕ. Είναι στην διεκδίκηση, ο λαός να απολαμβάνει τον πλούτο που παράγει  χωρίς την Ε.Ε. και τα μονοπώλια.
Ετοιμαζόμαστε για νέους πιο σκληρούς αγώνες.

Από το ΔΣ
Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας
Αμπαζής Γιώργος                                              Τσίγκος Στέφανος