Φωτογραφίες

Επισκεφθείτε τη σελίδα της πρωτοβουλίας

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Ενημερωτικό δελτίο Νο 33 - 10 Απριλίου 2013

                     Σύλλογος Δασκάλων & Νηπιαγωγών Χίου
                                  «O Αδαμάντιος Κοραής»
                     Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Βουνακίου
                                               «Οίκος Χίου Διδασκάλου»
                     Ταχ. Κώδικας:        82100
                     Πληροφορίες:         2271023736
                     Αμπαζής Γιώργης   6977858798
                     e-mail:     syllogos.pe.chiou@gmail.com

Χίος, 10/4/2013
Α.Π.: 115
Προς:
Τα μέλη του Συλλόγου

Ενημερωτικό 33

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 9 ΑΠΡΙΛΗ 2013

Θέμα 1ο: Τοποθέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατάργηση των οργανικών θέσεων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Ο.Ε.
για την κατάργηση των οργανικών θέσεων
  Με επείγουσα εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υποθέσεων Π.Ε. & Δ.Ε.  (44506/Δ4/2-4-2013) ζητείται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές, εντός 2 ημερών, να καταγραφούν οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών «ενόψει της έκδοσης απόφασης σχολικών μεταβολών» τις οποίες μάλιστα προκαταβολικά θεωρεί «δυσανάλογες με το μαθητικό δυναμικό».
  Είναι φανερό ότι οι επανειλημμένες δεσμεύσεις του Υπουργού και των στελεχών του Υπουργείου Παιδείας ότι δε θα υπάρξουν συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων ήταν μια ακόμη ανέξοδη υπόσχεση. Εξ άλλου είναι συνηθισμένη η τακτική του Υπουργείου Παιδείας άλλα να δεσμεύεται και άλλα να κάνει.
 Ύστερα από τα παραπάνω το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ομόφωνα καταγγέλλει τον απαράδεκτο, αντιπαιδαγωγικό και εντελώς λογιστικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το Υπουργείο Παιδείας το χώρο της εκπαίδευσης και ζητά την άμεση ανάκληση της σχετικής εγκυκλίου, η οποία οδηγεί σε βίαιη συρρίκνωση των οργανικών θέσεων.
   Είναι βέβαιο πως κάθε περαιτέρω σκέψη για συρρίκνωση των θέσεων εκπαιδευτικών στα σχολεία που είναι βέβαιο ότι δημιουργείται στη βάση της υλοποίησης των αντιλαϊκών πολιτικών, θα βρει ολόκληρο τον κλάδο αλλά και την ελληνική κοινωνία, αντιμέτωπους.
  Καλούμε τα στελέχη εκπαίδευσης να απαντήσουν στο σχετικό ερώτημα ως εξής: «Η οργανικότητα του σχολείου έχει καθοριστεί με τις αιτιολογημένες αποφάσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων με βάση την κείμενη νομοθεσία και τα αναλυτικά στοιχεία ανά τμήμα υπάρχουν στην υπηρεσία».

Αναβαθμισμένη δημόσια δωρεάν Παιδεία
για όλα τα παιδιά που φοιτούν
όχι στις αντιλαϊκές, μνημονιακές πολιτικές της λιτότητας

Τοποθέτηση Διοικητικού Συμβουλίου
Συνάδελφοι,
Με βάση το έγγραφο που έστειλε το υπουργείο (44506/Δ4/02-04-2013) που απέστειλε στους Περιφερειακούς Διευθυντές Π.Ε. & Δ.Ε.  Εκπαίδευσης αναφέρει πως «μεγάλος αριθμός σχολικών μονάδων διατηρεί αυξημένη οργανικότητα, η οποία είναι δυσανάλογη με το μαθητικό δυναμικό». Μάλιστα, αποστέλλονται και πίνακες στα σχολεία με στήλη η οποία αναφέρει τι οργανικότητα θα έπρεπε να έχει κάθε σχολική μονάδα βάσει του μαθητικού της δυναμικού. Δεδομένου ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι αντισυνταγματική αφού 1566/85 προβλέπει την εξής συγκεκριμένη διαδικασία: (Πρόταση ΠΥΣΠΕ, συζήτηση της Δ.Ε.Π. και του δημοτικού συμβουλίου και κατόπιν υπουργική απόφαση). Να θυμίσουμε ότι η Χίος από τη δεκαετία του ’80 είχε προχωρήσει στη διαδικασία δημιουργίας σχολικών κέντρων λαμβάνοντας υπ’ όψη τη γεωμορφολογία του νησιού, τις μακρινές αποστάσεις ανάμεσα στα χωριά και το σημαντικότερο την αναγκαιότητα η ακριτική Χίος πρέπει και μπορεί με την ύπαρξη σχολικών μονάδων και νηπιαγωγείων να συνεχίσει και τη δική της ύπαρξη. Η λειτουργία των σχολείων και νηπιαγωγείων αποτελεί πηγή ζωής για την ύπαιθρό χώρα του νησιού.
Επίσης να θυμίσουμε ότι πριν από δυο μήνες δόθηκε εντολή στους διευθυντές των δημοτικών και τις προϊσταμένες νηπιαγωγείων σε όλη την Ελλάδα, να συμπληρώσουν πόσοι μαθητές χωράνε σε κάθε αίθουσα στο survey! Μάλιστα σύστημα έδινε 2 τ.μ. για κάθε νήπιο-προνήπιο και 1,5 τ.μ. για κάθε μαθητή δημοτικού!
Θεωρούμε ότι η ενέργεια θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε σύμπτυξη σχολείων και τμημάτων και στον δραματικό περιορισμό οργανικών θέσεων σε επίπεδο νομού και χώρας.
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι οργανικές θέσεις σε επίπεδο νομού είναι:

Δασκάλων                 247
Δασκάλων ΣΜΕΑ     36
Νηπιαγωγών                        119
Νηπιαγωγών ΣΜΕΑ            10
Αγγλικής γλώσσας   29
Φυσικής Αγωγής      39
Μουσικής                   6

Επίσης το μαθητικό δυναμικό σε επίπεδο νομού είναι:

Μαθητές δημοτικού σχολείου         2835
Μαθητές νηπιαγωγείου                   945
  
Με βάση την εγκύκλιο και τη θεσμοθετημένη νομολογία για μαθητές ανά τάξη και νήπια ανά τάξη μπορεί ο καθένας να βγάλει το συμπέρασμα πόσες δεκάδες οργανικές θέσεις θα χαθούν!!!
Όχι μόνο δασκάλων και νηπιαγωγών αλλά και Αγγλικών, Γαλλικών, μουσικών και γυμναστικής.  Και βέβαια πόσα σχολεία θα κλείσουν ή θα συγχωνευθούν με γειτονικά.
Ακόμα η εξέλιξη αυτή θα φέρει:
  • Επιπλέον υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με αρνητικές συνέπειες στη μόρφωση των παιδιών των λαϊκών οικογενειών.
  • Περισσότερα ατυχήματα για τους μαθητές λόγω έλλειψης χώρου.
  • Γενικά η διαβίωση των μαθητών θα χειροτερέψει. Επιπλέον θα δυσκολέψει η μετακίνηση των μαθητών, αφού θα είναι υποχρεωμένοι να διανύουν χιλιόμετρα ως το σχολείο, αφού πολλά θα κλείσουν!
  • Επιβεβαιώνουν και από την πλευρά αυτή την πρόθεσή τους να μηδενίσουν τους μόνιμους διορισμούς και να ελαχιστοποιήσουν την πρόσληψη αναπληρωτών. Τα χιλιάδες κενά θα τα καλύψουν με αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών, δηλαδή θα αυξήσουν την απλήρωτη εργασία.

Απαιτούμε εδώ και τώρα να αποσύρει το Υπουργείο Παιδείας το αίτημα της συμπλήρωσης της στήλης αυτής.

Καμία σύμπτυξη-συγχώνευση σχολείων και τμημάτων.
Μαζικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των κενών.
15 νήπια – προνήπια ανά νηπιαγωγό και δάσκαλο Α και Β τάξης. 20 μαθητές ανά δάσκαλο στις υπόλοιπες τάξεις του Δημοτικού.
Ίδρυση νέων νηπιαγωγείων και σχολείων.
Διεκδικούμε:
Ø   Έκτακτη χρηματοδότηση για την κάλυψη των οξυμένων άμεσων αναγκών των σχολείων.
Ø   Κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή αλλά και εποπτικά μέσα για την κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ø   Ενιαία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, με βάση τις κατακτήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, για όλα τα παιδιά.

ΔΡΑΣΕΙΣ
·               Συνέντευξη τύπου του Δ.Σ.
·               Συνάντηση με την ένωση γονέων
·               Σύσκεψη με τους συλλόγους γονέων.
·               Περιοδείες του Διοικητικού Συμβουλίου στα σχολεία
·               Παράσταση διαμαρτυρίας στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Διεύθυνση Α’ Βάθμιας τη Δευτέρα, 14/4/2013 και ώρα 12:00 μ.μ.

Θέμα 2ο: Προκήρυξη εκλογών αντιπροσώπων για την 82η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Σας στέλνουμε την πρόσκληση της Δ.Ο.Ε.

Αριθ. Πρωτ.2089                                                                                 Αθήνα, 29/3/2013
                                                             Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ           
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34, 37, 38, 40 του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε., καλούμε τους Αντιπροσώπους των Συλλόγων - Μελών της, στην 82η Τακτική Γενική Συνέλευση του Κλάδου, από 22 έως 25 Ιουνίου 2013, στην Αθήνα, για λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 37, παραγρ. 1 του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε., βρίσκεται σε απαρτία, αν παραβρίσκεται σ' αυτή το ½ του συνόλου των Αντιπροσώπων  των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Δ.Ο.Ε., ανεξάρτητα από ποια μέλη προέρχονται οι παρόντες.
Σας αποστέλλουμε την προσωρινή Η.Δ., καθώς και τις εισηγήσεις της ΔΟΕ στα θέματά της. Οι Σύλλογοι,  μέσα σε ένα μήνα  θα πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους, για να εγγραφούν ως θέματα στην Οριστική Ημερήσια Διάταξη (Άρθρο 35 του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε.).

Τοποθέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου
Με βάση την πρόσκληση της Δ.Ο.Ε. το Δ.Σ. προσκαλεί σε εκλογική Γενική Συνέλευση για την εκλογή αντιπροσώπων την Τετάρτη 5 Ιούνη 2013 και ώρα 8:30 π.μ. στο 1ο δημοτικό σχολείο με θέματα:
α. Τοποθέτηση επί της ημερήσιας διάταξης της Δ.Ο.Ε.
β. Εκλογή αντιπροσώπων       

Οι υποψηφιότητες μπορούν να κατατίθενται μέχρι 27/5/2013


                                               
Θέμα 3ο: Τοποθέτηση του Δ.Σ. για την Πρωτομαγιά


Η 1η του Μάη δεν είναι αργία, δεν είναι μεταφερόμενη γιορτή.
Είναι απεργία!
Κατοχυρώθηκε ως αργία από τους αγώνες και τις θυσίες εκατομμυρίων εργατών σε όλο τον κόσμο στον αγώνα της κατάργησης της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Δεν έχει κανένα δικαίωμα η κυβέρνηση να την μετατρέπει σε μεταφερόμενη κινητή αργία. Είναι αδικαιολόγητη η μεταφορά της.
Το ρόλο του λαγού, σε αυτήν τη νέα αθλιότητα ανέλαβε η ηγεσία της ΕΣΕΕ, είναι αυτοί που, ενώ κάνουν τεμενάδες στα μονοπώλια, χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τους μικρομεσαίους και τους υπόσχονται ότι θα τους σώσουν αν πατήσουν στο λαιμό τους εργαζόμενους. Γιατί τι άλλο από αθλιότητα είναι η πρωτοβουλία της ΕΣΕΕ να μεταφερθεί η Πρωτομαγιά από την 1η Μάη (Μ. Τετάρτη) την Τρίτη του Πάσχα; Θα σωθούν μήπως οι μαγαζάτορες που οδηγούνται κατά χιλιάδες στα λουκέτα, από αυτή τη μεταφορά; Αλλού αποβλέπει η μεθόδευση αυτή. Να χτυπηθεί και να υπονομευτεί ένα κορυφαίο σύμβολο της εργατικής τάξης, η μέρα της εργατικής Πρωτομαγιάς. Η μέρα που συμπυκνώνει τους αγώνες των εργατών όλου του κόσμου ενάντια στην καταπίεση, την εκμετάλλευση και την εξουσία του κεφαλαίου.
Οι μηχανορράφοι ξεχνούν όμως μια απλή αλήθεια: Η Πρωτομαγιά δεν είναι αργία. Είναι Απεργία! Και σαν απεργία θα συνεχίσει να αντιμετωπίζεται από τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα. Η Πρωτομαγιά έγινε μέρα - σύμβολο για τους εργάτες, γιατί ποτίστηκε με το αίμα χιλιάδων και χιλιάδων εργατών από το Σικάγο του 1886 ... μέχρι την Καισαριανή του 1944 και στους αγώνες που συνεχίζει να δίνει μέχρι σήμερα η εργατιά σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι μέρα τιμής για τους χιλιάδες νεκρούς του διεθνούς προλεταριάτου και σαν τέτοια θα συνεχίσει να καταγράφεται στο παγκόσμιο ημερολόγιο των εργατικών αγώνων. Τίποτα και κανένας δεν μπορεί να σβήσει την Εργατική Πρωτομαγιά.
Αποφασίζουμε να τιμήσουμε την 1η του Μάη με απεργία και καλούμε τα σχολεία να πραγματοποιήσουν έκθεση ζωγραφικής για την εργατική πρωτομαγιά


Θέμα 4ο: Τοποθέτηση του Δ.Σ. για τα περιφερειακά αεροδρόμια (Χίος)

Ιδιωτικοποίηση και στο «βάθος» κλείσιμο των περιφερειακών αεροδρομίων
Η συγκυβέρνηση με διαδικασίες κατεπείγοντος (στηριγμένη στις αποφάσεις της συνθήκης του Μάαστριχ για την πλήρη απελευθέρωση των θαλάσσιων και αεροπορικών εταιριών) επιδιώκει την παράδοση των πλέον εμπορικών κρατικών αεροδρομίων σε μονοπωλιακούς ομίλους, μέσω νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών υπό τον τίτλο «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
Οι σχετικές ρυθμίσεις ψηφίστηκαν προχτές από τους βουλευτές και των τριών κυβερνητικών εταίρων.
Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει την ομαδοποίηση σε δύο κατηγορίες των πιο εμπορικών αεροδρομίων, τα οποία εξυπηρετούν πάνω από 17 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο και τα υπόλοιπα που εξαιτίας της χαμηλής κίνησης δεν προκύπτει άμεσο επενδυτικό ενδιαφέρον, η συγκυβέρνηση τα εντάσσει υπό νέα εταιρεία διαχείρισης και αν υπάρξει ενδιαφέρον από ιδιώτη στο μέλλον τότε μπορεί να του παραχωρηθεί ολόκληρη η εταιρεία "πακέτο" με τα αεροδρόμια που θα έχει υπό την κατοχή της.
Σύμφωνα με καταγγελία της ΟΣΥΠΑ που δεν έχει διαψευσθεί, το Ταμείο για την δήθεν αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, το λεγόμενο ΤΑΙΠΕΔ, ανέθεσε σε εταιρεία συμβούλων τη μελέτη για τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης, η οποία κατέληξε στην πρόταση ότι από το σύνολο των 39 κρατικών αεροδρομίων περίπου 6 παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον, κάποια άλλα, κατά τη γνώμη τους μπορούν να αναπτυχθούν ώστε στο εγγύς μέλλον να αποκτήσουν επενδυτικό ενδιαφέρον και περίπου 22 πρέπει να κλείσουν ως μη εμπορικά.
Ίσως ο αρμόδιος υπουργός Κ. Χατζηδάκης να «ορκίζεται» ότι κανένα αεροδρόμιο δεν πρόκειται να κλείσει, ωστόσο, ποιος κάτοικος ακριτικής περιοχής μπορεί να λάβει αυτές τις υποσχέσεις στα σοβαρά, όταν τα τελευταία χρόνια κλείνουν σχολεία, νοσοκομεία, εφορίες, ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και κάθε είδους δημόσια υπηρεσία που χαρακτηρίζεται «κοστοβόρα».
Σύμφωνα με στοιχεία της ΟΣΥΠΑ, τα έσοδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για το 2011 ήταν τα εξής: Έσοδα από τις υπερπτήσεις 160 εκατ. ευρώ, από αυτά τα 55 καλύπτουν τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της ΥΠΑ. Έσοδα από διάφορες εμπορικές μισθώσεις, 32 εκατ. ευρώ. Έσοδα από το τέλος εκσυγχρονισμού ανάπτυξης αεροδρομίων 160 εκατ. ευρώ.
Απ’ αυτά:
Τα 25 δαπανώνται για τις άγονες γραμμές, 25 εκατ. ευρώ για τις εταιρείες φύλαξης και άλλα 25 για τους εργολάβους καθαριότητας. Τα υπόλοιπα 55 εκατ. ευρώ καλύπτουν όλες τις λειτουργικές ανάγκες της ΥΠΑ, τη συντήρηση των αεροδρομίων και τα έξοδα αεροναυτιλίας. Καθαρά έσοδα δηλαδή του κράτους για το 2011 - μια χρονιά που ήδη έχει χτυπηθεί από την κρίση και έχει μειωθεί η επιβατική κίνηση - από τα κρατικά αεροδρόμια ήταν 137 εκατ. ευρώ.
Καταδικάζουμε τις προθέσεις και τις ενέργειες της συγκυβέρνησης που οδηγεί στην απομόνωση τα νησιά του Αιγαίου και βάζει σε κίνδυνο την εθνική τους ασφάλεια.Ο Πρόεδρος

Αμπαζής Γιώργης
Ο Γραμματέας

Τσίγκος Στέφανος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.