Φωτογραφίες

Επισκεφθείτε τη σελίδα της πρωτοβουλίας

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 507: ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ


Σύσκεψη την Παρασκευή 9/9/2016, στις 12μμ, στον Οίκο Χίου Διδασκάλου.
Όλοι στη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 12/9 στις 7μμ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Το ΔΣ του Συλλόγου με αφορμή τον αναβρασμό που έχει δημιουργηθεί στα Νηπιαγωγεία με τα σχέδια της κυβέρνησης περί «Νέου Τύπου Ολοήμερο», που πέρασε μέσα στο κατακαλόκαιρο, καλεί τους Νηπιαγωγούς και όλους τους συναδέλφους, σε σύσκεψη την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9/2016, στις 12μμ, στον Οίκο Χίου Διδασκάλου.
Οι αλλαγές αφορούν τους πάντες. Μόνιμους και αναπληρωτές. Κανείς συνάδελφος να μην μπει στη διαδικασία ΠΩΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ τις νέες αντιεκπαιδευτικές αποφάσεις θεωρώντας τις δεδομένες. Μπορούμε να τις μπλοκάρουμε αν οι συνάδελφοι σε κάθε σύλλογο κινηθούν στο πνεύμα του σχεδίου απόφασης που στέλνουμε.
Ότι είναι νόμιμο για την κυβέρνηση και την πολιτική της ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ. Νόμος είναι το δίκιο των εργαζομένων, οι παιδαγωγικές απαιτήσεις για μια σύγχρονη Προσχολική Αγωγή με ενιαία δομή και περιεχόμενο για όλα τα παιδιά και με πλήρη δικαιώματα για τους εργαζόμενους.
Οι ανατροπές στη λειτουργία των νηπιαγωγείων με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 8/8/2016, δεν είναι ξεκομμένες από τις προηγούμενες κυβερνητικές αποφάσεις για αύξηση του ελάχιστου αριθμού για να δημιουργηθεί τμήμα, από 7 σε 14 νήπια, αλλά και τα κριτήρια που, για πρώτη φορά μπήκαν για την εγγραφή στο Ολοήμερο. Υποβαθμίζεται ακόμα περισσότερο το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο αφού:
    Καταργείται στην ουσία η υποχρεωτική φοίτηση για τα νήπια που οι γονείς τους επέλεγαν το Ολοήμερο Πρόγραμμα.
    Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο μετατρέπεται σε προαιρετικό μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος στις 13.00.
    Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα του Ολοήμερου χάνει την όποια παιδαγωγική σύνδεση είχε με την πρωινή λειτουργία γιατί αφενός γίνεται προαιρετικό και αφετέρου αφορά μια εντελώς διαφορετική σύνθεση νηπίων στο ολοήμερο τμήμα απ΄ αυτήν του πρωινού, αφού σ' αυτό θα φοιτούν παιδιά από διάφορα τμήματα.
    Δημιουργείται ένας "νέος τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου" μετά το πρωινό και όχι ένα "Ενιαίο Νηπιαγωγείο για όλα τα νήπια και προνήπια που είναι ανάγκη της εποχής.
Κανείς δεν μπορεί να σωθεί από μόνος του διευθετώντας απλώς με βάση τα νέα δεδομένα, μια νέα διάταξη στο σχολείο του. Όλες και όλοι στην πρώτη γραμμή του αγώνα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Μέσα από το σωματείο μας, τη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα στις 7μμ στον Οίκο Χίου Διδασκάλου, στις μαζικές διαδικασίες, μαζί με τους γονείς των παιδιών μας, δυναμώνουμε τον αγώνα για τις ανάγκες μας στη Μόρφωση και τη Δουλειά. Καμία αναμονή και υποχώρηση από το να διεκδικήσουμε και να αποσπάσουμε αυτό που είναι πραγματικά σύγχρονο κι αναγκαίο για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και τις οικογένειές τους.
Στο παραπάνω πνεύμα σας στέλνουμε σχέδιο απόφασης για τους Συλλόγους διδασκόντων στα Νηπιαγωγεία, το οποίο συμπληρώθηκε – εμπλουτίστηκε με παρατηρήσεις από συναδέλφισσες Νηπιαγωγίνες στο ΔΣ της 6/9/2016.
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
«Σήμερα  ….……/9/2016  συγκεντρωθήκαμε  να συνεδριάσουμε με θέμα  «Λειτουργία Νηπιαγωγείου και κατανομή τμημάτων για το σχολικό  έτος 2016-17»  σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου για τον Ενιαίο τύπο του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
 Παίρνοντας υπόψη μας όλες τις ρυθμίσεις που ψήφισε η κυβέρνηση την προηγούμενη σχολική χρονιά αλλά και μέσα στο καλοκαίρι ( Αλλαγή του χαρακτήρα και στην ουσία κατάργηση των τμημάτων ένταξης, άρθρο 35 για διπλ/σμό από 7 σε 14 του ελάχιστου αριθμού νηπίων για τη λειτουργία τμήματος, περιορισμούς στην εγγραφή των παιδιών στα ολοήμερα νηπιαγωγεία, Ενιαίος τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, αυξημένο διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, νέο ωρολόγιο πρόγραμμα …….) και ύστερα από διεξοδική συζήτηση διαπιστώσαμε ότι με τις ρυθμίσεις αυτές :
  • Χάνεται η οποιαδήποτε παιδαγωγική σύνδεση είχε το  Ολοήμερο με την πρωινή λειτουργία του τμήματος. Καταργείται η υποχρεωτική φοίτηση για τα παιδιά που έχουν επιλέξει το ολοήμερο πρόγραμμα, το οποίο μετατρέπεται σε προαιρετικό  τη στιγμή που αποκτά μια εντελώς διαφορετική σύνθεση από αυτή του πρωϊνού (βασικού), αφού σε αυτό θα φοιτούν παιδιά από διαφορετικά τμήματα και δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες παιδαγωγικές και ψυχολογικές ανάγκες της  ευαίσθητης ηλικίας νηπίων και προνηπίων.
  • Διακρίνονται οι θέσεις των νηπιαγωγών σε κάθε σχολική μονάδα και δεν είναι ενιαίες, ισότιμες και ισάξιες τόσο στο διδακτικό ωράριο όσο και στο παιδαγωγικό τους έργο με την κατάργηση της εναλλαγής του ωραρίου των Νηπιαγωγών στο ολοήμερο τμήμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
  • Υποβαθμίζεται ο ρόλος του Νηπιαγωγείου καθώς και της Νηπιαγωγού, που θα αναλάβει το προαιρετικό Ολοήμερο τμήμα, το οποίο ουσιαστικά μετατρέπεται σε παιδοφυλακτήριο, αφού δεν προβλέπεται καμία  επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των Νηπιαγωγών σε ότι αφορά τους εκπ/κούς στόχους. 
  • Θεσμοθετείται η αύξηση του ωραρίου των Νηπιαγωγών σε 30 ώρες (με την εφαρμογή εφημεριών, πρόωρη υποδοχή ) με πρότυπο τα διδακτικά 45λεπτα του δημοτικού σχολείου και εντάσσονται στα στενά χρονικά όρια τους οι δραστηριότητες των ΔΕΠΠΣ σαν να είναι διακριτά διδακτικά αντικείμενα.
  • Ανοίγει ο δρόμος για υπεραριθμίες και κινητικότητα νηπιαγωγών, απολύσεις αναπληρωτών και νέες ελαστικές σχέσεις εργασίας στο χώρο του νηπιαγωγείου (ωρομίσθιοι, άλλες ειδικότητες…)
Με βάση τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ανάθεση τμημάτων στους εκπ/κούς της σχολικής μας μονάδας επειδή πιστεύουμε ότι:
1. Δεν μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα και ομαλά η σχολική μονάδα με όλες τις σχετικές κυβερνητικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις και τροπολογίες, που έχουν ψηφιστεί πρόσφατα.
2. Χρειάζεται να διοριστούν μόνιμοι και με οργανική θέση σε κάθε σχολείο μόνιμοι νηπιαγωγοί και βοηθητικό προσωπικό για να καλυφτούν κενά και μορφωτικές ανάγκες.
3.  Πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των νηπίων/προνηπίων  15 ανά τμήμα. 
4.  Είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος για παραπέρα μείωση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα που υπάρχουν διαγνώσεις για νήπια που χρειάζονται ειδική παιδαγωγική στήριξη.
5. Είναι επιβεβλημένο να θεσμοθετηθεί το ωράριο των νηπιαγωγών στη βάση της θέσης για ενιαίο ωράριο όλων των εκπαιδευτικών. Να μην καταστρατηγείται η κοινή λειτουργεία των ωραρίων του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου (8:00 -  16:00 στο όνομα του ότι δεν υπάρχουν αναπληρωτές ειδικοτήτων. Διεκδικούμε την πλήρη κάλυψη των κενών.
Η κατάργηση της εναλλαγής του ωραρίου των Νηπιαγωγών στο ολοήμερο τμήμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, δημιουργεί διακρίσεις στις θέσεις των νηπιαγωγών σε κάθε σχολική μονάδα, που δεν είναι ενιαίες, ισότιμες και ισάξιες τόσο στο διδακτικό ωράριο όσο και στο παιδαγωγικό τους έργο. Στερούν τη δυνατότητα να αποκτιέται σφαιρική αντίληψη, επικοινωνία και συνεργασία για τα παιδιά από τους Νηπιαγωγούς, δυναμιτίζουν την εύρυθμη λειτουργία του Νηπιαγωγείου (πχ ασθένειες εκπαιδευτικών), την ισότιμη συμμετοχή στη σχολική ζωή (ενημερώσεις γονέων, εκδηλώσεις, διδακτικές επισκέψεις κλπ)

6. Για να καλυφθούν οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας είναι απαραίτητο να θεσμοθετηθεί η δίχρονη προσχολική αγωγή, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, σε κατάλληλες σύγχρονες υποδομές.
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                                  Ο Γραμματέας
Γιώργος Αμπαζής                          Στέφανος Τσίγκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.