Φωτογραφίες

Επισκεφθείτε τη σελίδα της πρωτοβουλίας

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Σχετικά με το πολύπλευρο έργο του Κέντρου πρόληψης ΧίουΤαυτότητα Κέντρου Πρόληψης Χίου:

Το Κέντρο Πρόληψης Χίου αποτελεί μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε στο Νομό Χίου το 1998. Έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του αποτελεί η σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία, η δημιουργία διαύλων με φορείς, η συνεργασία με τους οποίους μπορεί να συμβάλει στο να ευδοκιμήσει το έργο της πρωτογενούς πρόληψης.
Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης στελεχώνεται από ψυχολόγους, κοινωνιολόγο και κοινωνική λειτουργό.
Οι φορείς που απαρτίζουν την Αστική, Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία είναι ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Χίου, ο Δήμος Χίου, η Περιφερειακή Ενότητα Χίου, η Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Χίου και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου.

Η Φιλοσοφία μας:

Η φιλοσοφία μας είναι ότι η Πρόληψη αφορά σε μια θετική διεργασία που έχει στόχο να ενδυναμώσει τα άτομα και τα συστήματα, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και δυσκολίες από τα γεγονότα ζωής και τις αλλαγές, με το να δημιουργεί και να ενισχύει εκείνες τις συνθήκες που προάγουν υγιείς συμπεριφορές και τρόπους ζωής (Ρούσσος, 2004).
Η έννοια της Πρωτογενούς Πρόληψης αφορά στην παρέμβαση πριν την εκδήλωση κάποιου προβλήματος. Αφορά στο σύνολο των μέτρων που μπορούμε να λάβουμε, ώστε να εμποδίσουμε την εκδήλωση κάποιας διαταραχής, παθολογίας, συμπτώματος ή κοινωνικής δυσλειτουργίας, όπως η χρήση ουσιών.
Σαν προσέγγιση είναι συνολική, με την έννοια ότι αφορά στο άτομο σαν ολότητα και δεν επικεντρώνεται στο σύμπτωμα, άρα δε διενεργείται αποσπασματικάž αποφεύγονται προσεγγίσεις αποσπασματικής πρόληψης. Αντ’ αυτών, στοχεύει αφενός να εντοπίσει τους παράγοντες και τις διεργασίες που αυξάνουν τον κίνδυνο για εκδήλωση και συντήρηση επιβλαβών συμπεριφορών, όπως είναι οι εξαρτήσεις κι αφετέρου να ανιχνεύσει και να ενισχύσει τους παράγοντες που διαδραματίζουν προστατευτικό ρόλο.
Οι εξαρτήσεις γενικότερα είναι πολυπαραγοντικά φαινόμενα, με πολλαπλή αιτιολογία. Κοινός παρονομαστής είναι ότι συνήθως κάποιος καταλήγει στην εξάρτηση όταν δεν έχει ισχυρά κίνητρα για μιαν άλλη κατεύθυνση, όταν είναι ευάλωτος. Η ευαλωτότητα συνδέεται με μια ελλειμματική κοινωνικοποίηση που συνήθως ξεκινά από τις σχέσεις στην οικογένεια, συνεχίζεται στο σχολείο και στην ενήλικη ζωή.
Έχει φανεί ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, όπου οι καθιερωμένοι ρόλοι έχουν ανατραπεί, οι σχέσεις στην οικογένεια έχουν αποσταθεροποιηθεί και ο ελεύθερος χρόνος τείνει να μειωθεί, επηρεάζει την ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, αλλά και την καθημερινότητα και τους τρόπους ψυχαγωγίας τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, είναι πολύ πιθανό να αναπτυχθούν νεαρά άτομα με ευάλωτες και αδύναμες προσωπικότητες, χωρίς ξεκάθαρους στόχους ή κίνητρα, που τείνουν να κάνουν επιβλαβείς επιλογές, όπως είναι οι προβληματικές σχέσεις, οι παραβατικές συμπεριφορές και οι εξαρτήσεις όποιας μορφής.
Παλιότερα η πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ταυτιζόταν με την ενημέρωση της κοινωνίας κι ιδιαίτερα των νέων για τις βλαβερές συνέπειες της κάθε ουσίας, καθώς και με την πρόκληση του φόβου στους τελευταίους. Η εμπειρία όμως έδειξε ότι η γνώση από μόνη της δεν αρκεί για να αποτρέψει την εκδήλωση μιας βλαβερής συμπεριφοράς. Αντίθετα, συχνά, ο εντυπωσιασμός και η κινδυνολογία που μ’ αυτόν τον τρόπο απευθύνεται στους νέους λειτουργεί ως διαφήμιση των ουσιών.
Σύμφωνα με τις τελευταίες θεωρίες στο χώρο της πρόληψης, το αντικείμενο της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου Πρόληψης Χίου – όπως και των υπόλοιπων Κέντρων της χώρας μας – είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση των προστατευτικών εκείνων παραγόντων που διευκολύνουν την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου, συμμετέχοντας, τελικά στο να γίνει η κοινότητα ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για τους ανθρώπους, ενάντια στην αποξένωση και την αλλοτρίωση.
Με βάση τα παραπάνω και την μέχρι τώρα εμπειρία μας διαπιστώνουμε ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν ανάγκη να μιλήσουν για τις δυσκολίες τους, να μοιραστούν τις σκέψεις τους, να βρουν, από κοινού, τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων τους και γενικότερα να βοηθηθούν στην ανάπτυξη δεσμών μεταξύ τους. Μέσα από την ενίσχυση των ανθρώπινων σχέσεων αναπτύσσονται προσωπικά και κοινωνικά.
Στα προληπτικά προγράμματα η παροχή πληροφοριών για τις ουσίες συνδυάζεται με την εκπαίδευση και εξάσκηση των νέων σε ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες, ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να βρίσκουν εναλλακτικές διεξόδους στη χρήση ουσιών.
Ήδη, μέσα από τη δράση του Κέντρου Πρόληψης έχει ξεκινήσει η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας με στόχο τη συνειδητοποίηση εκ μέρους της του γεγονότος ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί την ενεργή συμμετοχή όλων. Το Κέντρο Πρόληψης γίνεται σταδιακά χώρος αναφοράς για την κοινότητα και συνδέει τους ανθρώπους που μπορούν να παίξουν κάποιο θετικό ρόλο στο όλο ζήτημα. Οι δράσεις μας, σε επίπεδο κοινότητας, στοχεύουν στην κατανόηση από – όσο γίνεται – περισσότερα άτομα ή ομάδες της ταυτότητας και του τρόπου λειτουργίας του Κέντρου, ώστε να αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που δρουν προληπτικά μέσα σ’ αυτήν.
Όσοι λαμβάνουν μέρος σε αυτές τις δράσεις επιθυμούν να επωμιστούν το ρόλο του ενήλικα υποστηρικτή για τους νέους, τους εφήβους ή τα παιδιά των οποίων έχουν την ευθύνη (ως γονείς, διδάσκοντες κ.ο.κ). Διαμέσου αυτών των δράσεων και με την ενεργό συμμετοχή τους έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν και δικούς τους προβληματισμούςž ωφελούνται και οι ίδιοι καλλιεργώντας την επικοινωνία, την κατανόηση των αναγκών των εαυτών τους και των άλλων και μαθαίνοντας να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Με αυτούς τους τρόπους, θέτουν τα θεμέλια για καλύτερες σχέσεις με τα παιδιά, τους νέους και με άλλους ενήλικες. Καθώς ο ρόλος του υποστηρικτή έρχεται να προστεθεί στους άλλους πολλαπλούς ρόλους που έχουν επωμιστεί (ως εργαζόμενοι, γονείς, κ.τ.λ.), είναι απαραίτητη η στήριξη των ίδιων, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις αυτών των ρόλων.
Η αποτελεσματικότητα της πρόληψης σχετίζεται με την ενεργή και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων ή ομάδων της τοπικής κοινωνίας, καθώς επίσης από τη συνέχεια, τη σταθερότητα και το ήθος των προβλεπόμενων δράσεων.

Το έργο μας:
Κατά τη διάρκεια των 17 χρόνων δραστηριοποίησής μας στην κοινωνία της Χίου έχουμε υλοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό δράσεων με: εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και παιδιά σχολικής ηλικίας με νέους εκτός σχολείουž με γονείςž Στελέχη στρατού και νεοσύλλεκτουςž με δημοσιογράφους και εθελοντέςž με σπουδαστές της Σχολής Εμποροπλοιάρχων και της Σχολής Μηχανικών της ΑΕΝ,  σπουδαστές των σχολών του Ο.Α.Ε.Δ. και με φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητά μας στη διάρκεια της δεκαετούς λειτουργίας μας μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα μας: www.prolipsihiou.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.