Φωτογραφίες

Επισκεφθείτε τη σελίδα της πρωτοβουλίας

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Ενημερωτικό δελτίο Νο 17 - 22 Φλεβάρη 2013Θέμα 1: Προτάσεις Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου προς τη ΔΕΠ Δήμου Χίου
Στη συνεδρίαση της ΔΕΠ του Δήμου Χίου, ο εκπρόσωπος του Συλλόγου μας, συνάδελφος Δημήτρης Τσιόλας (6ο Δ.Σ. Χίου) έκανε – κατάθεσε τις παρακάτω προτάσεις:
Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
Άμεση πρόταση:
Να αποσυνδεθεί το κόστος πετρελαίου από τις λειτουργικές δαπάνες. Καταλήγει τελικά να είναι οι λειτουργικές δαπάνες μόνο πετρέλαιο και αυτό να μην φτάνει.
Να δοθεί έκτακτη επιχορήγηση για πετρέλαιο από το Δήμο.
Μεσοπρόθεσμη πρόταση:
Να γίνει ενεργειακή μελέτη σ’ ένα προς ένα τα σχολικά κτήρια με απώτερο σκοπό οι μελέτες αυτές να είναι έτοιμες ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιηθούν σε κάποιο πρόγραμμα έτσι ώστε σταδιακά  να μετατραπούν τα παραπάνω κτήρια σε ενεργειακά (πετυχαίνεται ελαχιστοποίηση κόστους θέρμανσης λόγου περιορισμού της καταναλισκόμενης ποσότητας πετρελαίου).
Να πιέσει ο Δήμος Χίου μαζί με άλλους Δήμους μέσου της ΚΕΔΚΕ για αφορολόγητο πετρέλαιο στα σχολεία (πετυχαίνεται ελαχιστοποίηση κόστους θέρμανσης λόγου περιορισμού της τιμής του λίτρου αγοράς του πετρελαίου). (Δε συζητήθηκε)
Από τις παραπάνω θέσεις η ιδανικότερη είναι η πρώτη .Ελαχιστοποιεί την ανάγκη για πετρέλαιο διαχρονικά,  αποσβήνει το κόστος παρέμβασης στα κτήρια και σέβεται το περιβάλλον αποδεδειγμένα .
Ειδικά για την πρώτη λύση προτείνουμε το κόστος να ενταχθεί είτε στη ΣΑΤΑ του Δήμου  , είτε στο πρόγραμμα Jessika που τρέχει αυτή τη στιγμή. Σε όποιο από τα δύο και αν ενταχθεί ο Δήμος και η κοινωνία της Χίου μόνο κέρδος θα έχουν.
Β. ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Να σταματήσει η Τ.Υ. του Δήμου να λέει ότι για κάθε μικροεπισκευή να αγοράσει το σχολείο τα υλικά και εκείνοι θα φροντίσουν για το τεχνικό προσωπικό. Όπως είπαμε και πιο πάνω οι επιχορηγήσεις είναι τόσο πενιχρές που αδυνατούν τα σχολεία να καλύψουν την αγορά των υλικών.
Πρότασή μας είναι στη ΣΑΤΑ των ειδικευμένων να προβλέπεται κονδύλι για την προμήθεια κλειδαριών, διακοπτών, πριζών, λαμπτήρων, καζανακιών, βρυσών, σωμάτων καλοριφέρ, χρωμάτων και πόμολων θυρών. Μπορεί εύκολα να γίνει αυτό αν καταγραφούν οι ανάγκες των σχολείων. Άμεσα, δε, προτείνουμε την αξιοποίηση της προμηθευτικής, προκειμένου να λαμβάνουν οι διευθυντές / διευθύντριες και οι προϊστάμενοι / προϊσταμένες υλικά για τις μικροεπισκευές, τη δαπάνη των οποίων θα πληρώνει ο Δήμος.
Γ. ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΤΑΧΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
Να παγιωθεί η αναλογία του 20% και 80% ως προς τη χορήγηση των ταχτικών χορηγήσεων από το Δήμο.
Να κατανέμεται το ποσοστό του 80% στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια, ως ακολούθως:
Πρωτοβάθμια: 54% – Δευτεροβάθμια: 46%
Επίσης, απ’ τα χρήματα που εισπράττονται απ’ την περιουσία της πρώην Σχολικής Εφορίας θα υπάρχει αναλογία με το ίδιο ποσοστό, μετά από παρακράτηση του 50% επί του συνόλου της επιχορήγησης απ’ τη ΔΕΠ:
Πρωτοβάθμια: 54% – Δευτεροβάθμια: 46%
Με τη δέσμευση ότι το αρχικό 50%, αν δε χρησιμοποιηθεί, θα κατανεμηθεί σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια με την ίδια αναλογία.
Επίσης, ενημερώνουμε ότι από το ίδρυμα Σκαραμαγκά θα πιστωθεί στην επόμενη επιχορήγηση από την πρώην Σχολική Εφορία και το ποσό των 1847€.
Να απαντηθεί σε ποιες δαπάνες καταναλώθηκαν τα περί τις 250.000 ευρώ από τις επιστροφές που πήρε η Ενιαία Σχολική Επιτροπή από τις πρώην Σχολικές Επιτροπές των σχολείων μετά το Α΄ εξάμηνο του 2011, καθώς και οι παρακρατήσεις του 48,5% επί του συνόλου των ταχτικών χορηγήσεων από το Β΄ εξάμηνο του 2011ως και το Σεπτέμβριο του 2012 και από το Σεπτέμβριο του 2012 ως σήμερα οι παρακρατήσεις του 20%.
Η συγκεκριμένη πρόταση, λόγω περιορισμένου χρόνου, θα κατατεθεί σε επόμενη συνεδρίαση.
Επίσης να απαντηθεί επίσημα από την ΔΕΥΑΧ ότι η κατανάλωση νερού δεν βαρύνει τα σχολεία, γιατί οι λογαριασμοί του νερού των σχολείων δεν εξοφλούνται από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή και δεν θα θέλαμε να υπάρξουν εκπλήξεις ως προς αυτό στο μέλλον εις βάρος των σχολείων.
Δ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
Να έρθουν σε γνώση της ΔΕΠ όλα τα κληροδοτήματα των σχολείων , των πρώην σχολικών εφορειών των Καποδιστριακών Δήμων , για να γνωρίζει και η ΔΕΠ το ύψος των προσόδων από αυτά,  έτσι ώστε να μπορεί να κατανέμει καλύτερα τις πιστώσεις στα σχολεία.
Ενημέρωση από τη δικηγόρο που έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των κληροδοτημάτων που είναι σε εκκρεμότητα,  για το που βρίσκονται αυτές οι υποθέσεις.
Τέλος ζητούμε φωτοτυπία της συμφωνίας που έχει γίνει με την παραπάνω δικηγόρο.
Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΕΠ
Ζητάμε την καλύτερη οργάνωση ως προς το γραμματειακό έργο της ΔΕΠ:
Γραπτή πρόσκληση με καταγεγραμμένη θεματολογία, υπογραφή πρακτικών σε σύντομο εύλογο χρόνο ,κοινοποίηση αποφάσεων σε σύντομο χρόνο στους άμεσα ενδιαφερόμενους είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή όπως ο νόμος ορίζει. 


Θέμα 2: Άμεση αντιμετώπιση επισκευαστικών αναγκών των παρακάτω δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων

Το Δ.Σ. του Συλλόγου έστειλε στη ΔΕΠ Δήμου Χίου τα έγγραφα των σχολείων και νηπιαγωγείων που του στάλθηκαν για μικροεπισκευές.

            Σας ενημερώνουμε ότι τα παρακάτω δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του Δήμου μας αντιμετωπίζουν μικρές – σε οικονομικό μέγεθος – επισκευαστικές ανάγκες, οι οποίες οδηγούν στη δυσλειτουργία τους και την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των μαθητών.
Θεωρούμε ότι η άμεση χρηματοδότηση και αντιμετώπιση των επισκευαστικών αναγκών θα οδηγούσε στην εύρυθμη λειτουργία τους.
Επίσης, το τελευταίο διάστημα χρησιμοποιείται απ’ την Τ.Υ. Δήμου Χίου ως επίκληση για τη διόρθωση ή την αντιμετώπιση μιας επισκευαστικής βλάβης: «Μπορείτε να το αγοράσετε  και να μας ειδοποιήσετε». Δημιουργείται η εύλογη απορία από ποιο κεφάλαιο θα ανταποκριθεί ο διευθυντής ή η διευθύντρια ή μήπως πρέπει να απευθυνθεί στους γονείς;
Ο Σύλλογός μας βρίσκεται κοντά και παρακολουθεί την όλη κατάσταση προτείνει δε, να αξιοποιηθεί η Δημοτική Προμηθευτική, όπου οι διευθυντές να προμηθεύονται μικρά – σε οικονομικό μέγεθος – υλικά, π.χ. λάμπες, φλοτέρ κ.λπ. που θα πληρώνει ο Δήμος.
Πρέπει να σταματήσει η κατάσταση αυτή και να υπάρχει υπεύθυνη λειτουργία απ’ τον υπεύθυνο φορέα.
Υπάρχουν χρήματα και πρέπει να διατίθενται στις αναγκαίες δράσεις, όπως είναι η παιδεία.

(Στάλθηκαν συνημμένα 14 έγγραφα με τις επισκευαστικές ανάγκες Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, όπως στάλθηκαν στο Σύλλογο)

Θέμα 3: Συνάντηση Δ.Σ. με σχολικούς συμβούλους
            Ενημερώνουμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους σχολικούς συμβούλους για θέματα της αρμοδιότητάς τους την Πέμπτη 28 Φλεβάρη 2013 και ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.