Φωτογραφίες

Επισκεφθείτε τη σελίδα της πρωτοβουλίας

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 413: Τι προβλέπει ο νέος νόμος 4351/2015 - Ενημέρωση από η ΔΟΕ


Συνάδεφλοι, συναδέλφισσες,
Σας στέλνουμε την ενημέρωση όπως μας στάλθηκε από τον αιρετό του ΚΥΣΠΕ Μπράτη Δημήτρη και μια καταγγελία από τη ΔΟΕ:

Θέμα 1ο: Τι προβλέπει ο νέος νόμος  4351/2015 για άδειες, μεταθέσεις, αποσπάσεις, προϋπηρεσία αναπληρωτών και επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Μπράτης Δημήτρης                               Αθήνα  6/12/ 2015
Αιρετός του ΚΥΣΠΕ          
d.mpratis@gmail.com                             
http://www.mpratis.gr                            
τηλ. 6974750402 – 2103312790
2103442884                                        
fax: 2103246893         

Τι προβλέπει ο νέος νόμος  4351/2015 για άδειες, μεταθέσεις, αποσπάσεις, προϋπηρεσία αναπληρωτών και επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Συναδέλφισσες , οι
Στις 2 του Δεκέμβρη ψηφίστηκε από τη βουλή ο Ν. 4351/2015  για τις «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις», ο οποίος περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις για τους μόνιμους και αναπληρωτές συναδέλφους, καθώς και για την επιλογή Διευθυντών  εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα:
Α. Τι προβλέπει για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς
1. Η άδεια άνευ αποδοχών των μόνιμων εκπαιδευτικών εξισώνεται με αυτή των υπόλοιπων Δ.Υ. και γίνεται κατ' ανώτατο όριο μέχρι 5 έτη από 3 που ήταν μέχρι σήμερα (τροποποιείται άρθρο 16 του Ν 1566/85).
2. Καταργείται το Π.Δ 28/14  για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις.
3.  Κατ’ εξαίρεση ως μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών που αποσπώνται:
α) σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως αυτές ορίζονται στον Οργανισμό του Υπουργείου όπως εκάστοτε ισχύει,
β) στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,
γ) στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
δ) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.E.Π.),
ε) στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.),
στ) στον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), καθώς και
ζ) στις Επιτελικές Δομές Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπολογίζονται οι μονάδες που προβλέπονται για την πλησιέστερη προς τον εκάστοτε τόπο της υπηρεσίας τους σχολική μονάδα και επιπλέον δύο (2) μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος. Η ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από την ημέρα απόσπασης των εκπαιδευτικών.
Η περίπτωση στ΄ της παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996, καθώς και κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται.»

Αντίστοιχη ρύθμιση υπήρχε και στο άρθρο 31 του Ν 3848/10 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του Ν3966/11 . Με τη νέα ρύθμιση αυξάνεται ο αριθμός των φορέων για τους οποίους ισχύουν τα 2 επιπλέον μόρια.

Περισσότερα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.