Φωτογραφίες

Επισκεφθείτε τη σελίδα της πρωτοβουλίας

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 355: «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. έτους 2015-2016»


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας στέλνουμε την εγκύκλιο πρόσκλησης υποψηφίων Αναπληρωτών Εκπ/κών Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης (ΕΑΕ) σχ. έτους 2015-16, όπως μας στάλθηκε από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Χίου. Παρακολουθήστε τα συνημμένα καθώς και τις διευκρινήσεις του Υπουργείου:

Σας αποστέλλουμε τη με αριθ. 128727/Ε1/12-08-2015 (ΑΔΑ: ΩΝ7Ρ465ΦΘ3-ΜΔΥ) εγκύκλιο με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ  σχολ. έτους 2015-2016» και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της.

 

Ειδικότερα αποστέλλονται τα εξής συνημμένα αρχεία:
ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1.      Οι υποψήφιοι που προσκομίζουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, του οποίου η συνάφεια στην ΕΑΕ εκκρεμεί από το ΙΕΠ και επομένως δεν περιλαμβάνονται στα μεταπτυχιακά του Παραρτήματος III της εγκυκλίου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση.

Στις περιπτώσεις αυτές:

Α) Στο ΟΠΣΥΔ καταχωρίζεται στο Φάκελο του εκπ/κού στην υποενότητα με τίτλο Ακαδημαϊκά προσόντα ένταξης στους πίνακες κατάταξης εκπ/κών ΕΑΕ το μεταπτυχιακό με την επιλογή από λίστα υπό τον τίτλο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ / ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΑΠΟ ΙΕΠ ή το διδακτορικό καταγράφοντας τον τίτλο του.

Β) Κατόπιν της καταχώρισης στο ΟΠΣΥΔ τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά μεταπτυχιακού ή διδακτορικού αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο ΙΕΠ (ενώ αντίγραφα των δικαιολογητικών αυτών θα κρατούνται υποχρεωτικά στις οικείες Δ/νσεις), σύμφωνα με τις οδηγίες αποστολής που αναγράφονται στο Μέρος Δ΄ - παρ. 4 στη σελ. 24 της εγκυκλίου. Σχετική επί του θέματος είναι και η Επισήμανση επί των παρ. ε & στ του Μέρους Β΄ - Κεφ. Δ΄ - Δικαιολογητικά στη σελ. 15. Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα αναγραφόμενα αυτά της εγκυκλίου.

2.      Οι υποψήφιοι που προσκομίζουν πιστοποιητικά αναπηρίας (δικής τους) – σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο – καταχωρίζονται στο ΟΠΣΥΔ ως εκπ/κοί με ποσοστό αναπηρίας ακόμα κι εάν δεν έχουν προσκομίσει (και) γνωματεύσεις παθολόγου και ψυχιάτρου (βλ. σελ 17 της εγκυκλίου).

Όσον αφορά στο πεδίο του ΟΠΣΥΔ (που εμφανίζεται μόνο στις περιπτώσεις των εκπ/κών με ποσοστό αναπηρίας) υπό τον τίτλο Ικανότητα υποψηφίου για εκπ/κό έργο, σας αναφέρουμε τα εξής:

·        Οι εκπ/κοί που είχαν καταχωριστεί κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο υποβολής αιτήσεων ως έχοντες ποσοστό αναπηρίας και με Ικανότητα υποψηφίου για εκπ/κό έργο: ΝΑΙ (και οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου πιστοποιητικά αναπηρίας αλλά και γνωματεύσεις), εμφανίζονται πλέον με Ικανότητα υποψηφίου για εκπ/κό έργο: Δεν προσκομίστηκαν γνωματεύσεις. Ως εκ τούτου, όλοι οι εκπ/κοί με ποσοστό αναπηρίας στο πεδίο Ικανότητα υποψηφίου για εκπ/κό έργο εμφανίζονται με την επιλογή Δεν προσκομίστηκαν γνωματεύσεις. Κατόπιν των ανωτέρω, σε όλους τους εκπ/κούς με ποσοστό αναπηρίας πρέπει να καταχωριστεί το πεδίο Ικανότητα υποψηφίου για εκπ/κό έργο: ΝΑΙ/ΟΧΙ εφόσον προσκομιστούν οι σχετικές γνωματεύσεις, ενώ, εάν δεν προσκομιστούν να παραμείνει η επιλογή Ικανότητα υποψηφίου για εκπ/κό έργο: Δεν προσκομίστηκαν γνωματεύσεις

3.      Παρατηρήσαμε τέλος ότι, κατά τη διάρκεια των αιτήσεων υποψηφίων αναπληρωτών κλάδων Γενικής Εκπ/σης (από 27-07-2015 έως 07-08-2015), ορισμένες Δ/νσεις Εκπ/σης καταχώρισαν ως μη όφειλαν στο Φάκελο του εκπ/κού στο ΟΠΣΥΔ, στην ενότητα Προσωπικά Στοιχεία, την Επάρκεια στα πεδία Γνώση Γραφής Braille / Γνώση Ελληνικής Νοηματικής. Στο συνημμένο αρχείο ΝέεςΚαταχωρίσεις_Επάρκεια_BrailleΕΝΓ_20150812.xls εμφανίζονται τα ονόματα των εκπ/κών και η Δ/νση Εκπ/σης που προέβη στην καταχώριση της Επάρκεια σε Braille / ΕΝΓ. Παρακαλούνται οι Δ/νσεις Εκπ/σης όπως διαγράψουν άμεσα τις καταχωρίσεις Επάρκειας των εκπ/κών αυτών. Είναι, δε, κατανοητό ότι σε περίπτωση που εκπ/κοί ΕΑΕ έχουν την Επάρκεια Braille / ΕΝΓ (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά της εγκυκλίου) και υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας εγκυκλίου εκπ/κών ΕΑΕ καταχωρίζονται στο ΟΠΣΥΔ με Επάρκεια.

 

           

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

 

 

 

Από το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Αμπαζής Γιώργος                                              Τσίγκος Στέφανος

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.